Zapytanie ofertowe sprzedaż nieruchomości w Górze

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska zaprasza do złożenia oferty w celu zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkiem użytkowym i położonych na działce nr 933 w miejscowości Góra przy ul. 11 listopada, gmina Góra, woj. Dolnośląskie, będącym własnością Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu.

ZAPYTANIE-OFERTOWE-GÓRA.

Operat szacunkowy,Góra 24.03.2021

Related Posts

Skip to content