„W służbie Ojczyźnie 2021”

Od czerwca do grudnia 2021 roku ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn. „W służbie Ojczyźnie 2021”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 70000,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „I Ty możesz służyć Ojczyźnie”. Wartość całego projektu wynosi 107900,00 zł

W ramach projektu realizuje się

1. cykl obozów sportów-proobronnych

2. warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej

3. dolnośląskich manewrów techniczno-obronnych

Uczestnicy obozu będą zdobywać oraz doskonalić wiedzę i umiejętności w dziedzinie obronności. m.in. strzelania, łączności, topografii, terenoznawstwa, udzielania pierwszej pomocy w trudnym terenie, maskowania w terenie, posługiwania się sprzętem ratowniczym i przeciwpożarowym. Na zakończenie każdego z obozów zaplanowano współzawodnictwo między drużynami obozowymi sprawdzające znajomość technik specjalnościowych i znajomość procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Projekt zakłada organizację 7 obozów po 5 dni każdy dla 210 osób rekrutowanych z powiatów i gmin: Żmigród, Legnica, Jelenia Góra, Lubin, Wrocław, Łagiewniki, Bolesławiec. Obozy planowane są na miesiące lipiec oraz sierpień na terenie baz harcerskich w woj. Lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim – m. in. w Lginiu, Zaborówcu, Białogórze, Pobierowie, Wygnańczycach.

Kolejnym działaniem zaplanowanym w projekcie jest przeprowadzenie manewrów techniczno-obronnych dla 250 osób z Dolnego Śląska na terenie byłego poligonu wojskowego we Wrocławiu. Będzie to kontynuacja rozpoczętych już działań podczas obozu specjalnościowo-proobronnego. Podczas manewrów ważnym dla nas aspektem będą zajęcia z dodatkowym modułem dot. Bezpieczeństwa. Dzięki nim pogłębią wiedzę w dziedzinie edukacji proobronnej. Poznają lub udoskonalą umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym m.in.: musztry, łączności, strzelania, terenoznawstwa, pionierki harcerskiej, przeprawy w trudnym terenie. Poznają podstawowe techniki sztuk walki obronnej oraz dowiedzą się o podstawowych zadaniach Wojsk Obrony Terytorialnej. Zapoznając się w praktyce z technikami harcerskimi nauczą się bezpiecznie poruszać w lesie, w nieznanym terenie. Dodatkowy moduł dotyczący bezpieczeństwa to możliwość pokazania w praktyce zagrożeń związanych z nieznanym terenem, z zagrożeniami związanymi ze zmiennymi warunkami pogody.

Ostatnim elementem projektu będą warsztaty dla 40 dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy. W sposób praktyczny przekażemy wiedzę jak należy udzielać pierwszej pomocy.

Related Posts

Skip to content