Druhny i Druhowie

W imieniu Druhny hm. Joanny Struś-Prokop – Wiceprzewodniczącej ZHP oraz szefowej zespołu statutowego, zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z przedstawicielami zespołu.

Spotkanie odbędzie się na platformie MSTeams w dniu 12 maja od godziny 19.00.  

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac925b2c8f3334d598c3b47a0bd8e678f%40thread.tacv2/1620299741452?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1368d1e-3975-4ce6-893d-fc351fd44dcd%22%2c%22Oid%22%3a%22de28187f-5e17-44dc-8647-d5634b0b2c6b%22%7d

Bardzo zachęcam do przesyłania swoich propozycji zmian lub zupełnie nowych propozycji na adres mailowy Druha hm. Stanisława Dubiela – [email protected]

Serdecznie zapraszamy

Related Posts

Skip to content