Month

maj 2021
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska zaprasza do złożenia oferty w celu zakupu nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu   ZAPYTANIE-OFERTOWE-BOROWA-2021-nr-6-z-protokolami
Zapraszamy na Szkolenie-seminarium ” Edukacja włączająca a przygotowanie nauczycieli i instruktorów ZHP” dla kadry ZHP, nauczycieli i wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi. WAŻNE: Wykład wprowadzający do seminarium: Najnowsze założenia projektu Edukacja włączająca – Jan Kosiński-Gortych – radca ministra, Departament Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji Narodowej Odbędzie się w piątek 28 maja w godzinach 16.00-18.00...
Dziś mija 77 rocznica zdobycia wzgórza Monte Cassino przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Jedna z najbardziej krwawych walk – zwana też Bitwa o Rzym – to były cztery bitwy stoczone przez wojska alianckie z hitlerowskimi Niemcami, które miały miejsce od 17 stycznia do 19 maja 1944 roku. 24 marca generałowie Władysław Anders i  gen. Olivera...
Już dzisiaj od godziny 20 poprzez ankietę będziecie mogli głosować na finalistów w ośmiu kategoriach! Jesteście ciekawi kto poza waszymi wybrańcami będzie jeszcze walczył o miano NIESTRUDZONEGO? Więcej informacji na stronie: http://dolnoslaska.zhp.pl/niestrudzeni-2020/
Od 14 maja do 31 października 2021 r. ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn. „Harcerze – Wdzięczni Żołnierzom Niezłomnym 2021”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 19000,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym ”. Wartość całego projektu wynosi 30950,00 zł Projekt realizowany jest w formie warsztatów, zajęć...
W związku ze wcześniejszymi obostrzeniami Komenda Chorągwi podjęła działania związane z finalizacja Dolnośląskiego Plebiscyty Instruktorskiego NIESTRUDZENI 2020, a tym samym organizacji Gali. Zmieniony został termin na 11 czerwca 2021 r. oraz miejsce: Zespół Pałacowo-Parkowy w Bądzowie – sala kryształowa. Gwiazdą wieczoru będzie Anna Żebrowska i Maciej Kieres, którzy zaprezentują znane i lubiane polskie piosenki m.in....
Druhny i Druhowie W imieniu Druhny hm. Joanny Struś-Prokop – Wiceprzewodniczącej ZHP oraz szefowej zespołu statutowego, zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z przedstawicielami zespołu. Spotkanie odbędzie się na platformie MSTeams w dniu 12 maja od godziny 19.00.   Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac925b2c8f3334d598c3b47a0bd8e678f%40thread.tacv2/1620299741452?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1368d1e-3975-4ce6-893d-fc351fd44dcd%22%2c%22Oid%22%3a%22de28187f-5e17-44dc-8647-d5634b0b2c6b%22%7d Bardzo zachęcam do przesyłania swoich propozycji zmian lub zupełnie nowych propozycji na adres...
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3 AM-2 w miejscowości Borowa. SCAN_20210429_125021459  – wejdź…
Skip to content