Obóz pionierki – BIESZCZADY ’21

Obóz pionierki Bieszczady 21
Obóz jest przeznaczony dla wędrowników, starszyzny oraz instruktorów, i obejmuje podstawowe umiejętności z zakresu obsługi sprzętu obozowego, korzystania z narzędzi oraz wykorzystania tej wiedzy podczas przygotowania i stawiania obozu.
Obóz ma na celu wyrobić bezpieczne i ekologiczne nawyki dla przyszłej kadry prowadzącej zajęcia z technik pionierskich.
16-22.08.2021 r.
Formularz zgłoszeniowy: https://linkd.pl/p2akz

Related Posts

Skip to content