Month

styczeń 2021
„Gdy umiera harcerz – nie mówi się o śmierci. Harcerz odchodzi na wieczną wartę, na wieczne czuwanie.” Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14.01.2021 roku , w wieku 72 lat odszedł od nas na Wieczną Wartę ŚP. Druh Harcmistrz Marian Torski Instruktor Hufca ZHP Oleśnica. Do ZHP wstąpił w 1959 r. W swojej instruktorskiej służbie...
Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP składa wszystkim harcerskim babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia – przede wszystkim zdrowia, ale i uśmiechu na każdy dzień.
Obóz pionierki Bieszczady 21 Obóz jest przeznaczony dla wędrowników, starszyzny oraz instruktorów, i obejmuje podstawowe umiejętności z zakresu obsługi sprzętu obozowego, korzystania z narzędzi oraz wykorzystania tej wiedzy podczas przygotowania i stawiania obozu. Obóz ma na celu wyrobić bezpieczne i ekologiczne nawyki dla przyszłej kadry prowadzącej zajęcia z technik pionierskich. 16-22.08.2021 r. Informator: https://linkd.pl/p2aks Formularz zgłoszeniowy: https://linkd.pl/p2akz
Drodzy, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na projekt kartki pocztowej, jaka zostanie wydana z okazji Dnia Myśli Braterskiej przez Komendę Chorągwi Dolnośląskiej ZHP oraz Pocztę Harcerską SZANIEC! Termin nadsyłania prac: 5.02.2021 r. Szczegóły w załączonym regulaminie. (TUTAJ)
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu. Treść unieważnienia: Unieważnienie zapytania ofertowego 2/2020
W 2021 roku zmienia się system naliczania i odprowadzania składek członkowskich. Na podstawie Uchwały nr 51/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej ZHP – Członkowie ZHP opłacają składkę zgodnie ze swoim przydziałem służbowym w następujących terminach: • do 20 stycznia za I kwartał, • do 20 kwietnia...
Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że styczniowe spotkanie odbędzie się tradycyjnie w ostatnią środę miesiąca tj. 27 stycznia o godzinie 17:30 w trybie online. Przypominamy, że dokumenty należy dostarczyć pocztą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed terminem spotkania (do 13.01.2021r). Dokumenty przesłane później będą rozpatrywane na spotkaniu w następnym miesiącu. hm. Elżbieta Kuriata Przewodnicząca ChKSI
Skip to content