Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w projekcie „Dolnośląskie Podwórka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Przedmiotem zamówienia Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich

zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załącznikach nr 1, 2,3 i 4

  • Miejsce i sposób składania ofert: 

a)      Termin składania ofert upływa 09.12.2020 r. godzina 12:00.

b)     Miejscem składania ofert jest: Biuro Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław.
c)      Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiący załącznik nr 1. Oferta musi zawierać formularze wskazane w załączniku nr 1.
d)     Formy składania oferty: przesyłka pocztowa rejestrowana (list polecony), skierowana na adres: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław  lub osobiście w z dopiskiemDostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka
e)      lub w formie skanów na adres mailowy [email protected].

Więcej informacji na temat zapytania ofertowego zawarte są w poniższych załącznikach oraz w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18801

Załącznik nr. 1 – Zapotrzebowanie

Załącznik_2_Zapytanie ofertowe 13_2020

Załącznik nr. 3 – Zapotrzebowanie

Załącznik_4_Zapotrzebowanie

Related Posts

Skip to content