Unieważnienie Zapytania Ofertowego nr 12

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 12

dotyczącego „Dostawy materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w projekcie „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” w trybie zapytania ofertowego

Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego została złożona oferta, która przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zakup materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich

Załącznik nr. 1 – Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Related Posts

Skip to content