Od 1 marca 2019 w Chorągwi Dolnośląskiej realizowany jest projekt Dolnośląskie Podwórka.  W Hufcach Dolnego Śląska działa 95 świetlic podwórkowych obsługiwanych przez 9 Centrów Świetlic Podwórkowych. Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych co najmniej 1425 dzieci w wieku 6 -18 lat . Zajęcia prowadzone są w naturalnych miejscach przebywania młodzieży w odformalizowanej strukturze 10-15 osobowych grup przez stosowanie aktywnych form wychowawczych, wspierających rozwój przedsiębiorczości, ekspresji artystycznej i umiejętności społecznych.

Do  Świetlic rekrutowaliśmy  członków spośród naszych harcerzy i zuchów, ale również zapraszaliśmy na zajęcia swoich kolegów i koleżanki.

Podczas zajęć uczestnicy robili swoje wizytówki, na których napisali swoje imię oraz narysowali swoje ulubione miejsce.

Słowa mają moc – stop mowie nienawiści  

Podczas zajęć uczestnicy śpiewali piosenkę „Zapach róży”.

Wiosna, ach to ty! –  rozpoznajemy pierwsze oznaki wiosny 20.03.2019

W czasie zajęć uczestnicy brali udział w zwiadzie, podczas którego szukali pierwszych oznak wiosny.

Picasso i Matejko – po naszemu

 

Dużo radości sprawiło uczestnikom malowanie różnymi technikami. Na zdjęciu – malowanie balonem w ustach.

Na zajęciach przybliżamy  dzieciom i młodzieży wydarzenia z historii Polski

Preferujemy gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Podczas zajęć uczestnicy grali w gry takie jak: mega bierki, bule, krykiet, czy rzut do celu.

Z ekologią za pan brat – pokazujemy jak dać drugie życie odpadom.

Kultywujemy zwyczaje i tradycje świąteczne – Święta Wielkanocne

Podczas zajęć uczestnicy bawili się w grę pif – paf, jako przerywnik.

Dbamy o Ziemię

Podczas zajęć uczestnicy brali udział w sprzątaniu świata.

 

Related Posts

Skip to content