“Miarą człowieka jest pustka,
Jaką zostawił w sercach przyjaciół swoim odejściem”

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że na wieczną wartę odszedł z naszych szeregów

harcmistrz Andrzej KEMPA

          hm. Andrzej Kempa urodził się 18.04.1955 r we Wrocławiu. W szeregi  ZHP wstąpił w 1965 r., a służbę instruktorską rozpoczął w 1971 r. W latach 1971-1973 prowadził drużynę harcerską, w latach 1973 – 1994 był zastępcą, a następnie komendantem szczepu harcerskiego „Odra”. W latach 1984 – 1988 pełnił funkcję komendanta hufca Wrocław Fabryczna.
Za swoją harcerską działalność został odznaczony krzyżem  „Za zasługi dla ZHP”.

Druh Andrzej był dobrym człowiekiem, bezinteresownie pomagał innym, pełen ciepła, uśmiechu i życzliwości.
Jego niespodziewana śmierć  jest dla nas wielką stratą.

                                      Przyjaciele, Komendanci hufców i instruktorzy
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP we Wrocławiu.

Uroczystości pogrzebowe  odbędą się w dniu 24 kwietnia 2020 roku (piątek)
o godzinie 13:00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

 

Related Posts

Skip to content