Dolnośląscy harcerze i instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego włączają się w akcję #NiezapominajkaDlaMedyka!
Chcemy pokazać naszą wdzięczność pracownikom ochrony zdrowia za ich heroiczną pracę. Symbolem inicjatywy jest kwiat niezapominajki. Pokażmy nasze niezapominajki innym, w myśl hasła „Szacunek-Wdzięczność-Pamięć”.
Jak włączyć się w akcję?
1. Wystarczy wykonać z dostępnych materiałów kwiat niezapominajki. Pomysły, instrukcje i inspiracje można znaleźć na stronie www.niezapominajkadlamedyka.pl
2. Zdjęcie z wykonaną niezapominajką umieszczamy w mediach społecznościowych i oznaczamy hasztagiem: #NiezapominajkaDlaMedyka
Ideą akcji, która przypada na trudny czas światowej pandemii koronawirusa, jest publiczne wyrażenie SZACUNKU i WDZIĘCZNOŚCI pracownikom ochrony zdrowia za ich trudną i niebezpieczną pracę oraz PAMIĘCI o obowiązujących zasadach higieny, chroniących przed zakażeniem koronawirusem.
W tym trudnym czasie pokażmy wspólnotę wobec największego z problemów zdrowotnych świata, który zagraża każdemu z nas.
Naszą inicjatywę społeczno-edukacyjną rozpoczynamy właśnie dziś, 7 kwietnia, czyli w Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia. W tym trudnym czasie szczególnie musimy pamiętać o naszych bohaterach — pracownikach ochrony zdrowia, którzy każdego dnia walczą o to, abyśmy mogli wrócić do normalności.
To właśnie dzisiaj Związek Harcerstwa Polskiego rozpoczyna inicjatywę społeczno-edukacyjną #NiezapominajkaDlaMedyka zainicjowaną przez Chorągiew Mazowiecka ZHP, a w którą ochoczo włączają się dolnośląscy harcerze i instruktorzy!
 
Previous PostNext Post

Related Posts

Skip to content