Hm. Stefan Mirowski – 100 rocznica urodzin

Wybuch wojny zastał go w Krakowie, skąd rowerem i pieszo dotarł do Warszawy w dniu 12 września. Już następnego dnia zameldował się w siedzibie Pogotowia Harcerskiego przy ul. Dzielnej 36.

Bohater Chorągwi Dolnośląskiej Stefan Mirowski. Dziś mija 1️⃣0️⃣0️⃣. rocznica jego urodzin!
Jako swoje credo życiowe przyjął hasło, ówcześnie rzucone przez naczelnego skauta gen. Roberta Baden-Powella: “Szukajcie przyjaciół!”.

⚜️ Od 1989 r., aktywnie uczestniczył w przeprowadzaniu zmian w ZHP zakończonych przywróceniem tradycyjnego Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego na XXVIII Zjeździe ZHP w grudniu 1990 r. Wtedy też wybrany został na funkcję Przewodniczącego ZHP.

⚜️ Ukoronowaniem przemian w ZHP i wielkim marzeniem Mirowskiego miało być ponowne przyjęcie do międzynarodowych organizacji skautowych. Długa i niełatwa droga prowadząca do tego celu zwieńczona została sukcesem. ZHP, po 50 latach formalnej nieobecności, do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM). Związek przyjęto również do Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).

⚜️Został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim (pośmiertnie) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i wieloma innymi odznaczeniami.

Specjalnie z okazji urodzin naszego Bohatera przygotowaliśmy dla Was niespodziankę. Szczegóły niedługo, bądźcie czujni!

Related Posts

Skip to content