Koronawirus SARS-CoV-2 – informacje i zalecenia

OVID-19: Informacja dla harcerskich komend (2)

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce, w związku z występowaniem COVID-19, przekazujemy aktualizację informacji dla harcerskich komend, z prośbą o przekazanie drogą służbową.

Aktualne informacje i zalecenia władz państwowych publikowane są na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus/

W terminie do 30 kwietnia br. zalecamy harcerskim komendom, aby nie organizować imprez masowych i wydarzeń, w których uczestniczy powyżej 1 tys. osób w pomieszczeniach zamkniętych.

W odniesieniu do planowanych do 30 kwietnia br. wydarzeń, które skupiają ponad 100 uczestników (bez względu na formę), zalecamy każdorazowe przeprowadzenie analizy ryzyka, obejmującej minimum następujące zagadnienia: wiek uczestników, konieczność podróżowania pomiędzy miejscowościami, nocowanie oraz skonsultowanie organizacji wydarzenia z miejscową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Obecnie GK ZHP nie wprowadza zalecenia dotyczącego zawieszenia śródrocznej pracy drużyn, organizacji biwaków lub szkoleń.

Szczególnie podkreślamy, że harcerki i harcerze oraz instruktorki i instruktorzy, którzy źle się czują, są przeziębieni lub chorzy nie powinni uczestniczyć w zbiórkach, biwakach, kursach i szkoleniach.

Jednocześnie, drużynowi i komendanci hufców powinni pozostawać w bieżącym kontakcie z dyrektorami placówek oświatowych i instytucji, w których odbywają się zbiórki drużyn i podporządkować się wszelkim decyzjom dotyczącym zawieszenia zajęć pozalekcyjnych, o ile takie zostaną podjęte.

Zalecamy, aby komendy hufców pozostawały w kontakcie z władzami samorządowymi a komendy chorągwi z Urzędami Wojewódzkimi w zakresie realizacji zarządzeń władz publicznych na terenie poszczególnych województw, powiatów i gmin, gdyż mogą one odbiegać od zaleceń Głównej Kwatery ZHP.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu i zaopiekowania się harcerskimi seniorami, którzy szczególnie mogą być narażeni na negatywne skutki rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, przedwczesne jest podejmowanie decyzji dotyczących wstrzymywania organizacji Harcerskiej Akcji Letniej.

W przypadku udziału w spotkaniach międzynarodowych za granicą należy przestrzegać wytycznych MSZ. W tym zakresie, prosimy o kontakt z Wydziałem Zagranicznym GK ZHP (wza@zhp.pl) przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w wydarzeniu międzynarodowym. Przygotowania reprezentacji ZHP do zlotu INTERCAMP w Wlk. Brytanii i Europejskiego Jamboree w Gdańsku są kontynuowane.

Zalecenia Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
dla Komendantów Hufców

w związku z pojawiającymi się w kraju przypadkami zachorowań
na koronawirusa SARS-CoV-2:.

„Specjaliści podkreślają w odniesieniu do koronawirusa, że bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy od nas samych. Przypominają, że należy przestrzegać podstawowych zasad higieny – jak najczęściej myć ręce, a także by zasłaniać nos i usta zgięciem łokcia podczas kichania i kasłania. Jeśli to możliwe, należy unikać dużych skupisk ludzi. Wskazany jest ruch na świeżym powietrzu i dobra dieta.” Cytat za strony gov.koronawirus

Mycia Rąk Darmowe ikony Porozmawiaj z kadrą swojego hufca na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
Znalezione obrazy dla zapytania: ikona instrukcji Wywieś w widocznym miejscu w hufcu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
Znalezione obrazy dla zapytania: ikon łóżka Zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci na zbiórki i wyjazdy organizowane przez drużynowych i komendę;
Znalezione obrazy dla zapytania: ikon społeczności Zwróć uwagę, aby drużynowi nie organizowali zbiórek/wycieczek/biwaków gdy są chorzy/przeziębieni;Unikamy uścisków, podawania dłoni, „całusów” na powitanie czy pożegnanie, na ten czas zrezygnujmy z kręgu przyjaźni;
Znalezione obrazy dla zapytania: ikon domu Poinformuj kadrę, uczestników zbiórek i rodziców, że jeśli nie miało się kontaktu z osobą chorą to nie ma powodu do obaw;
Znalezione obrazy dla zapytania: ikon lisa Unikajcie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami. Chwili nastąpienia kontaktu opiekun/drużynowy musi zwrócić szczególną uwagę na sposób mycia rąk;
Znalezione obrazy dla zapytania: ikon jedzenia Przestrzegajcie zasad higieny żywności – organizując rajd/biwak/dużą imprezę podpisz umowę z firmą przygotowującą posiłek. Organizując wyżywienie we własnym zakresie zwróć szczególną uwagę na to by jeść w sprawdzonych/bezpiecznych miejscach i pić wodę konfekcjonowaną
Znalezione obrazy dla zapytania: ikon wykrzyknika Sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Głównej Kwatery ZHP. W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo)

Related Posts

Skip to content