Konferencja strukturalna Wrocław 15.03.2020

Zapraszamy na konferencję instruktorską, która jest kontynuacją konferencji „Policzmy się i poukładajmy od nowa. Czy struktura Organizacji jest dopasowana do naszych potrzeb?”, która odbędzie się we Wrocławiu 15 marca 2020 roku. Konferencja ta rozwinie wnioski z konferencji, które dotychczas się odbyły w Związku oraz spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie jaka struktura powinna wspierać harcerstwo.

Wnioski z tej dyskusji posłużą Zespołowi Statutowemu, powołanemu przez Radą Naczelną ZHP zgodnie z uchwałą 40. Zjazdu ZHP, w skonstruowaniu zapisów do projektu nowego Statutu ZHP. Pozwoli na wykreowanie dyskusji oraz zadanie kluczowych pytań, na które będziemy szukać najlepszych odpowiedzi i potencjalnych rozwiązań.

Organizatorami konferencji są władze Chorągwi Dolnośląskiej ZHP oraz jej przedstawiciele w Radzie Naczelnej ZHP. Na konferencję zapraszamy instruktorów, którzy w sposób aktywny kreują naszą Organizację szczególnie poprzez pracę w drużynach czy szczepach, a także na wszystkich szczeblach ZHP.

Głównym wnioskiem z konferencji w Szklarskiej Porębie było stworzenie takiej struktury ZHP, aby jej elementy w sposób ciągły wspierały drużynowego w pracy wychowawczej. Chcielibyśmy, aby podczas marcowego spotkania ta myśl została przekuta w konkretne pomysły, tak aby z naszej Chorągwi wypłynęły gotowe rozwiązania dla Zespołu Statutowego.

Spotykamy się we Wrocławiu w niedzielę 15 marca o godzinie 13.00 w siedzibie Hufca ZHP Wrocław Wschód przy ul. Kożuchowskiej 13.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 5 marca 2020 roku przez formularz zgłoszeniowy.

Ankieta zgłoszeniowa: https://tiny.pl/tvd83

Ramowy Plan:

13:00 Otwarcie konferencji i powitanie gości

13:15 – 13:45 referaty wprowadzające

14:00 – 16:00 praca w grupach

16:00 – 17:00 prezentacja wyników pracy w grupach, dyskusja podsumowująca

17:00 podsumowanie konferencji

Zapraszamy do udziału!

Related Posts

Skip to content