Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 6/2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia na „zakup drobnych materiałów programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych do projektu: Dolnośląskie Podwórka 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” w trybie zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. W dniu 13 stycznia 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup drobnych materiałów programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych do projektu
  2. Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania trybie zapytania ofertowego zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) wybrano najkorzystniejszą ofertę:

    CHEC-SPORT Anna Chęć

Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

Firma złożyła ofertę o wysokości brutto: 253.776,00 złoty

Ilość przyznanych punktów w kryterium aspekt społeczny dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami: 0

Ilość przyznanych punktów w kryterium aspekt społeczny deklaracja równej płac dla kobiet i mężczyzn: 10

Suma punktów: 90

ZAWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ FOERTY

Related Posts

Skip to content