Dolnośląski Plebiscyt Instruktorski “NIESTRUDZENI 2019”

Stefanowi Mirowskiemu – niestrudzonemu przyjacielowi walki i pracy – Tadeusz Zawadzki ZOŚKA

Słowa te skierowane do Druha Stefana Mirowskiego, który to otrzymał honorowe odznaczenie 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej tzw. „Pomarańczarni”od Tadeusza Zawadzkiego ZOŚKI stały się dla Nas Dolnośląskich harcerzy i instruktorów wyznacznikiem właściwie obranego kierunku pracy. Pracy na rzecz rozwoju harcerstwa na Dolnym Śląsku, realizacji MISJI ZHP, ale również dbania o właściwe postawy instruktorskie. Dla Nas dolnośląskich instruktorów druh Mirowski jest ciągle autorytetem i wzorem do naśladowania. Bohater naszej chorągwi w swoim życiu pokazał, że podejmując się jakichkolwiek działań, realizując nawet małe zadania był w tym niestrudzony. Druh Mirowski był niestrudzony w swoich poglądach i przekonaniach oraz pokazywał, że będzie bronił dobrego imienia ZHP do końca. Niestrudzony w walce o niepodległość w czasie II Wojny Światowej ale równie i po wojnie. Niestrudzony w służbie w ZHP, ale i w pracy wykonując swoje zadania i obowiązki służbowe sumiennie i bez zarzutu. Niestrudzony był również w ciągłym rozwoju duchowym i dbaniu o właściwe przeżywanie świata, m.in. poprzez codzienne służenie do mszy świętej.

Już 11 stycznia ruszą zgłoszenia do Dolnośląskiego Plebiscytu Instruktorskiego “Niestrudzeni 2019”.

Celem plebiscytu jest docenienie najlepszych dolnośląskich instruktorów ZHP przez pryzmat ich osiągnięć, inicjatyw, przedsięwzięć, projektów, które odbyły się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Wyróżnieni instruktorzy zostaną nagrodzeni 22 lutego 2020r. Podczas uroczystej gali w Jaworze.

Więcej informacji pod adresem: www.dolnoslaska.zhp.pl/niestrudzeni/2019-dolnoslaski-plebiscyt-instruktorski/

Kandydata zgłasza się poprzez ankietę aplikacyjną zamieszczoną na stronie internetowej www.dolnoslaska.zhp.pl/niestrudzeni/2019-zgloszenia, w kategoriach: Drużynowy zuchowy, drużynowy harcerski, drużynowy starszoharcerski, drużynowy wędrowniczy, Harcerski specjalista, Wsparcie metodyczne i programowe, Praca z kadrą oraz Skuteczne zarządzanie.

Related Posts

Skip to content