Month

styczeń 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia na „zakup drobnych materiałów programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych do projektu: Dolnośląskie Podwórka 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” w trybie zapytania ofertowego Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty W dniu 13 stycznia 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup drobnych materiałów programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych...
Stefanowi Mirowskiemu – niestrudzonemu przyjacielowi walki i pracy – Tadeusz Zawadzki ZOŚKA Słowa te skierowane do Druha Stefana Mirowskiego, który to otrzymał honorowe odznaczenie 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej tzw. „Pomarańczarni”od Tadeusza Zawadzkiego ZOŚKI stały się dla Nas Dolnośląskich harcerzy i instruktorów wyznacznikiem właściwie obranego kierunku pracy. Pracy na rzecz rozwoju harcerstwa na Dolnym Śląsku, realizacji...
Serdecznie zapraszamy do wzięci udziału w szkoleniu trenerskim do programu Odznaki Skautów Świata (Scouts of the World Award). Odznaka Skautów Świata” (Scouts of the World Award) to najważniejsze odznaczenie przyznawane dla młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM). Szkolenie odbędzie się w Łodzi w dniach 24-26 stycznia 2020. Uczestnicy nauczą się, jak...
Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że styczniowe spotkanie odbędzie się w normalnym terminie tj. w ostatnią środę miesiąca – 29 stycznia 2020 r. o godzinie 17,30. Przypominamy, że dokumenty należy dostarczyć pocztą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed terminem spotkania (tj. do 15 stycznia 2020 r.). Dokumenty przesłane później będą rozpatrywane na spotkaniu w...
Skip to content