Serdecznie zapraszamy Waszą Komendę na kurs “Budowniczowie Katedr”, który wyposaży Was w wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne w pracy na rzecz Hufca. Szkolenie jest przeznaczone dla Komendantów, Skarbników i pozostałych Członków Komend Hufców.

Będzie się składał się z trzech spotkań weekendowych na terenie Dolnego Śląska:

  • 31.01-02.02.2020 r.
  • 07-09.02.2020 r.
  • 28.02-01.03.2020 r.

Szczegółowe informacje:
http://bit.ly/budowniczowie_katedr_inform

Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 15 stycznia 2020 roku pod adresem:
http://bit.ly/budowniczowie_katedr_ankieta

Fabuła kursu opiera się na kilku faktach dotyczących pracy budowniczych katedr. Stosując tę analogię, chcemy Was zachęcić do twórczej, odpowiedzialnej i zespołowej pracy na rzecz Waszych Hufców. Kurs obejmuje, między innymi, aspekty efektywnego zarządzania kadrą i finansami hufca, tworzenie zespołu – komendy hufca, realizacji projektów, planowania rozwoju hufca i dbałości o jego mienie.
Podczas drugiego zjazdu zajęcia będą odbywały się w obszarach strategicznych – osobno dla poszczególnych członków komend. Macie okazję spotkać się z instruktorami, którzy doskonale znają pracę hufca i mogą Was wesprzeć na początku Waszej drogi.

Jesteśmy przekonani, że Kurs będzie dla nas wszystkich doskonałą okazją do integracji środowiska chorągwianego, wymiany doświadczeń a także do nawiązania kontaktów. Zrobimy co w naszej mocy, by był również niezapomnianym przeżyciem tego, co w harcerstwie najlepsze i najpiękniejsze.

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Komenda Kursu Komend Hufców

Related Posts

Skip to content