Sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju na Dolnym Śląsku trwa

16 grudnia 2019

W poniedziałek harcerze z Szczepu „Niezłomni” Hufca Wrocław Południe przekazali Światło i życzenia świąteczne od harcerzy dla Dolnośląskiego Oddziału PFRON.

W Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu odbyło się spotkanie opłatkowe marszałek Sejmu Elżbiety Witek z dolnośląskimi strażakami, w którym uczestniczyli także przedstawiciele innych służb m.in. policji, GOPR, WOPR, górniczych służb ratowniczych i pogotowia ratunkowego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski i metropolita wrocławski abp Józef Kupny.

W trakcie spotkania metropolita wrocławski, ks. arb Józef Kupny pobłogosławił opłatki, a harcerze z Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju.

17 grudnia 2019

Betlejemskie Światło Pokoju przekazano na ręce prezesa Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu podczas spotkania świątecznego, w którym uczestniczyli oprócz kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników Policji, także zaproszeni goście komendantka chorągwi hm. Dorota Kołakowska wraz z zastępcą hm. Arkadiuszem Rudolfem oraz komendantką Hufca Wrocław Południe hm. Izabelą Żurowską przekazali BŚP oraz życzenia świąteczne wszystkim wrocławskim policjantom.

Podczas spotkania komendantka chorągwi wręczyła komendantowi insp. Maciejowi Januszkiewiczowi – Srebrną Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, przyznaną z okazji 100 rocznicy powstania Policji Państwowej.

18 grudnia 2019

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski odebrał od harcerzy Hufca Wrocław Południe i instruktorów Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Betlejemskie Światło Pokoju. W trakcie spotkania komendantka hm.Dorota Kołakowska przedstawiła panu Wojewodzie bieżącą działalność Chorągwi oraz plany na 2020 rok.

Także na ręce pracowników Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu dolnośląscy harcerze przekazali płomień Betlejemskiego Światła Pokoju z Groty Narodzenia Pańskiego.

Betlejemskie Światło Pokoju znalazło swoje miejsce także w Starostwie Powiatu Wrocławskiego gdzie z rąk harcerzy odebrał je starosta Roman Potocki

fot. Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki, Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Wrocławiu, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, WFOŚiGW we Wrocławiu, powiatwroclawski.pl

Related Posts

Skip to content