Olimpiada sportów wszelakich – Jesteśmy Razem

Dnia 29.10. 2019 roku odbyła się inspirowana przez hm. Aldonę Karlak kierowniczkę Wydziału NS Chorągwi Dolnośląskiej Olimpiada dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jak i ruchową. Z uwagi na dużą liczbę uczestników Olimpiada odbyła się w dwóch halach sportowych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie oraz Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie. Przeprowadzone zostały następujące konkurencje zespołowe- drużynowe: sztafeta, unihokej, turniej ringo, wyścigi drużyn w rzędach, rzędów, zespołowe przejścia po ławeczce równoważnej. Odbyły się również konkurencje indywidualne, miedzy innymi: rzuty do celu, rzuty na bramkę, rzuty do kosza, trójskok.

Po zakończeniu prac sędziów wręczono medale, dyplomy i nagrody. Każdy z uczestników otrzymał również koszulkę okolicznościową. Zorganizowanie Olimpiady sportów wszelakich będącej elementem projektu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP „Jesteśmy razem…” było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON będących w dyspozycji Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wsparciu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie, Stowarzyszenia „A Tacy Sami” oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu pana Tomasza Górzyńskiego.

hm. Aldona Karlak

Related Posts

Skip to content