16 października to święto świętej Jadwigi Śląskiej, księżnej, która jest patronką Śląska, Polski i Europy.

Z tej okazji od 2010 roku, w dziesiątą rocznicę powstania województwa dolnośląskiego, Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ustanowiono święto Dolnego Śląska.
Dzień ten w założeniu ma integrować mieszkańców naszego regionu i promować tradycje, historię i kulturę Dolnego Śląska. Dlatego też dziś w wielu miejscach Wrocławia i całego województwa dolnośląskiego pojawi się symbol Dolnego Śląska – czarny orzeł śląski na żółtym tle.

Related Posts

Skip to content