Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego

Druhny i Druhowie,

Za nami pierwsze spotkanie szkoleniowe w ramach projektu HARP (Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego), jaki ZHP realizuje we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej. Proszę o upowszechnienie informacji w chorągwiach na temat dwóch pierwszych modułów (opis poniżej). Więcej informacji o projekcie oraz rekomendacje uczestników znajdują się na stronie projektu: https://zhp.pl/dotacje/harp/?fbclid=IwAR3sooFcQZMHBCZyxDTRufZAAHekinSaIyVVZNrvAxrLgnNvZorECC6NQ6o

Poniżej treść do przekazania:

 

ZHP we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej organizuje 2-weekendowe nieodpłatne szkolenie w ramach projektu HARP (Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego) w terminach 12-13 października, 30 listopada-1 grudnia 2019 r.

 

Moduł Drużynowy LevelUp – techniki

Dla kogo? Drużynowi 16+

Zgłoszenia: https://harp.aps.edu.pl/M3K01/

  • Trening kreatywności z elementami metod twórczego rozwiązywania problemów
  • Formy pracy w służbie metody harcerskiej
  • Dyscyplina w służbie efektywnego (współ)działania
  • Komunikacja on-line w organizacji wychowawczej

 

Moduł Psychologia dla harcerza
Dla kogo?
– namiestnicy, członkowie referatów, komendanci szczepu, którzy chcieliby wziąć udział w pilotażu propozycji nowych instrumentów metodycznych ZHP w 2020 roku poprzez pracę z drużynowymi w swoim środowisku,
– instruktorzy zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych.

Zgłoszenia: https://harp.aps.edu.pl/M5K01/

 

  • Psychologia uczenia się
  • Psychologia rozwojowa a instrumenty metodyczne
  • Psychologia wychowawcza
  • Psychologia wychowawcza i psychologia uczenia się a instrumenty metodyczne

 

 

Dofinansowujemy wyżywienie i zakwaterowanie, dojazd we własnym zakresie. Szkolenia odbywają się w Warszawie.

opinie uczestników oraz więcej informacji o projekcie: https://zhp.pl/dotacje/harp/?fbclid=IwAR3sooFcQZMHBCZyxDTRufZAAHekinSaIyVVZNrvAxrLgnNvZorECC6NQ6o

 

 

Kontakt dla uczestników projektu: [email protected]

Related Posts

Skip to content