W miniony weekend reprezentacja ZHP Chorągwi Dolnośląskiej uczestniczyła w zbiórce „Alert Pamięci”, która upamiętniała 80 rocznicę przejścia ZHP do konspiracji i utworzenia Szarych Szeregów.

Uroczyste obchody rozpoczęły się w piątek mszą świętą w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, po której odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Sobota była centralnym dniem obchodów. Do południa patrole naszej chorągwi uczestniczyły w  spacerze historycznym po Warszawie, a następnie udały się na Plac Zamkowy, z którego wyruszył pochód na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczysty apel z udziałem Druhen i Druhów z Szarych Szeregów, rozpoczął się od zameldowania reprezentacji wszystkich chorągwi oraz przemówienia Naczelniczki ZHP. Podczas apelu odczytano przesłanie Szarych Szeregów, które następnie wręczono przedstawicielowi każdej chorągwi.  W trakcie uroczystości uczono pamięć zmarłych harcerzy walczących w Powstaniu Warszawskim oraz  zasłużonych instruktorów, którzy zapisali się na kartach historii ZHP. Punktem kończącym „Alert Pamięci” dla naszej chorągwi było złożenie wiązanek na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach na grobie hm. Stefana Mirowskiego oraz Kwaterze Szarych Szeregów. Mieliśmy także okazję złożyć wiązankę pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

W niedziele po uporządkowaniu naszego miejsca noclegowego reprezentacja Chorągwi Dolnośląskiej udała się na spektakl „Metro” do Studio Buffo.

Wszyscy uczestnicy zbiórki „Alert Pamięci” wracają bardzo zadowoleni, że mogli wziąć udział w żywej lekcji historii.

 

 

 

Related Posts

Skip to content