Dolnośląska Jedzie na Grunwald!

„Dolnośląska jedzie na Grunwald!” to akcja organizowana przez Przedstawicielstwo Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich na Chorągiew Dolnośląską. Celem akcji jest rozpropagowanie ruchu Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich oraz udział jak największej liczby jednostek z Chorągwi Dolnośląskiej na Zlocie Grunwaldzkim 2020!

 

O co właściwie chodzi z tym Grunwaldem?

O wielkiej bitwie z 1410 roku słyszał chyba każdy! Propagowanie idei oraz wiedzy o Grunwaldzie – takie właśnie cele przyświecają Wspólnocie Drużyn Grunwaldzkich, który jest największym i najstarszym ruchem programowo-metodycznym w Związku Harcerstwa Polskiego. Wspólnota działa przez cały rok prowadząc współzawodnictwo o Tytuł i „Odznakę Grunwaldzką” oraz organizując Zlot Grunwaldzki, będący największą akcją Harcerskiego Lata. Nie ma więc lepszego ruchu zapewniającego integrację harcerskich jednostek, połączoną z najciekawszą lekcją historii, której nie doświadczy się w szkole.

 

W ostatnich latach Ruch Grunwaldzki na terenie Dolnego Śląska przybrał na sile. W 2016 roku przywrócone zostało Przedstawicielstwo Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich na Chorągiew Dolnośląską, w 2017 roku we Wrocławiu odbył się Zimowy Sejmik WDG, a liczba drużyn grunwaldzkich znacznie się powiększyła. Wszystko to zaowocowało decyzją utworzenia Gniazda Dolnośląskiego na Zlocie Grunwaldzkim 2020!

 

„Dolnośląska jedzie na Grunwald!” – o co właściwie chodzi z tą akcją?

Przedstawicielstwo Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich na Chorągiew Dolnośląską postanowiło podjąć szereg przedsięwzięć, których głównym celem będzie:

– rozpropagowanie ruchu grunwaldzkiego,

– zwiększenie ilości drużyn z tytułem grunwaldzkim,

– udział jak największej ilości jednostek na Zlocie Grunwaldzkim 2020.

 

Tytuł i odznaka drużyny Grunwaldzkiej

Jest to prestiżowe wyróżnienie dla jednostek harcerskich, które w ramach swojej śródrocznej pracy prowadzą ciekawe działania z zakresu wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Zdobywanie Tytułu i Odznaki polega na wykonaniu przez drużynę w ciągu roku harcerskiego kilku zadań programowych. Drużyna zdobywająca Tytuł po raz pierwszy realizuje następujące zadania:
1) “Turniej Grunwaldzki”,
2) “Grunwaldzki Zwiad”,
3) “Jak na Zawiszy” oraz zadanie na rzecz Zlotu Grunwaldzkiego.
Drużyna zdobywająca Tytuł po raz drugi i kolejny powinna wykonać po jednym zadaniu z trzech bloków:
1) “Wczoraj”,
2) “Dziś”,
3) “Jutro”.
Szczegółowy opis zadań znaleźć można w Nowym Skarbcu Zadań, którego jednymi z autorów są phm. Kamila Jabłońska z Hufca Zgorzelec oraz phm. Rafał Jezierski z Hufca Środa Śląska
link ->  http://grunwald.zhp.pl/wp-content/uploads/2019/09/Program-WDG-2019-2020.pdf

Po wykonaniu zadań należy przygotować kronikę, którą do 5 maja należy wysłać na adres kronika.wdg@zhp.pl.

 

Przystąpienie do Współzawodnictwa jest banalnie proste – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy do końca października dostępny pod linkiem -> https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzZdRD_wtFExImt8kx7eyBFJUMjFHQTM5TFU2Sk8zMlNGQzhSS0RCT1g0Ri4u

 

Zlot Grunwaldzki – czyli największa impreza harcerskiego lata!

Zlot Grunwaldzki to niezwykle klimatyczne wydarzenie harcerskie, w którym co roku bierze udział ponad 1000 uczestników. Harcerki i harcerze spotykają się na polach Grunwaldu, aby uczcić rocznicę wielkiej bitwy, podczas której Król Jagieło zwyciężył z wojskami Zakonu Krzyżackiego. Jest to wspaniała zabawa, pełna integracji, zadań czy koncertów, a wszystko to owiane jest nutą średniowiecza. Każdy, kto choć raz wybierze się na zlot, nie będzie potrafił wyobrazić sobie lata bez odwiedzin na grunwaldzkich polach.

Rok 2020 będzie niezwykły – obchodzona będzie 610 rocznica bitwy, a także po raz pierwszy w historii zlotu utworzone zostanie Gniazdo Dolnośląskie – dlatego też zachęcamy, wszystkie jednostki z Naszej chorągwi do udziału w zlocie.

 

Jeśli nurtują Was jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem phm. Rafałem Jezierskim – z pewnością rozwieje on wszystkie Wasze wątpliwości.

tel. 607 758 520

mail. rafal.jezierski1@zhp.net.pl

 

Related Posts

Skip to content