Ogłoszenie Zamówienie Publiczne nr 4/2019

Zamówienie Publiczne nr 4/2019 z dnia 09.05.2019r.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie ogłoszenia na dostawę pn.: “Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

a) Termin składania ofert upływa 23.05.2019 r.
b) Miejscem składania ofert jest: Biuro Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
c) Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław  lub osobiście w z dopiskiem: „Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka”” lub w formie skanów na adres mailowy [email protected]

Więcej informacji na temat ogłoszenia zawarte są w poniższych załącznikach oraz w bazie konkurencyjności  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184249

Załącznik 1_Zapytanie ofertowe 4_2019
Załącznik 2_Zapytanie ofertowe 4_2019
Załącznik_3 zapotrzebowanie
Załącznik 4_zapotrzebowanie

Related Posts

Skip to content