Informacja o unieważnieniu postępowania

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

„Zakup sprzętu noclegowego do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dla zadania nr:

I –  Namioty typu „10”                      

IV – Koce typu wojskowego

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Related Posts

Skip to content