Komenda ZHP Chorągwi Dolnośląskiej informuje, że 31 stycznia 2019r. w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Komendantka – hm. Dorota Kołakowska wraz ze Skarbnikiem – phm. Dawidem Stecem podpisali umowę na dofinasowanie projektu „Dolnośląskie Podwórka.

Projekt będzie realizowany od 1 marca 2019 roku do 29 lutego 2021 roku. Uzyskał dofinansowanie w kwocie 7 474 285,12 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Ideą projektu jest wykorzystanie metody harcerskiej i struktur organizacyjnych do realizacji zadań w ramach polityki społecznej. Planujemy utworzyć sformalizowane placówki wspierania rodziny, tj. świetlice wsparcia dziennego w formie podwórkowej. Świetlice podwórkowe w gminach lub dzielnicach miast, będą nadzorowane i koordynowane przez Centra Wspierania Świetlic na szczeblu powiatu a całość projektu przez Komendę Chorągwi.

Related Posts

Skip to content