Year

2019
Serdecznie zapraszamy Waszą Komendę na kurs „Budowniczowie Katedr”, który wyposaży Was w wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne w pracy na rzecz Hufca. Szkolenie jest przeznaczone dla Komendantów, Skarbników i pozostałych Członków Komend Hufców. Będzie się składał się z trzech spotkań weekendowych na terenie Dolnego Śląska: 31.01-02.02.2020 r. 07-09.02.2020 r. 28.02-01.03.2020 r. Szczegółowe informacje: http://bit.ly/budowniczowie_katedr_inform Zgłoszenia...
16 grudnia 2019 W poniedziałek harcerze z Szczepu „Niezłomni” Hufca Wrocław Południe przekazali Światło i życzenia świąteczne od harcerzy dla Dolnośląskiego Oddziału PFRON. W Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu odbyło się spotkanie opłatkowe marszałek Sejmu Elżbiety Witek z dolnośląskimi strażakami, w którym uczestniczyli także przedstawiciele innych służb m.in. policji, GOPR, WOPR, górniczych służb ratowniczych i...
Za nami 15 grudnia – dzień pełen atrakcji związanych z uroczystościami przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju 2019 zakończył się późnym wieczorem we Wrocławiu. Całodzienna Gra Miejska przygotowana m.in. przez instruktorów referatów chorągwianych przebiegła pomyślnie i mimo wahań pogody, pełni energii harcerze kroczyli przez Wrocław z uśmiechem i zapałem do pracy. Przywiezione w nocy światło W auli...
Harcerze z 22 Strzegomskiej Drużyny Starszoharcerskiej Arsenał serdecznie zapraszają na trzydziestą edycję Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Koniczynka”, która odbędzie się w Strzegomiu od 17. do 19. stycznia 2020 roku. Gwiazdą wieczoru będzie Dom o Zielonych Progach. Organizatorzy zapewniają super zabawę, ciekawe warsztaty i jeszcze lepsze nagrody. Link do wydarzenia na facebooku Regulamin i zgłoszenia
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 5 dotyczącego realizacji zamówienia na zakup drobnych materiałów programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych do projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.01-02-0042/18-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” w trybie zapytania ofertowego. ZAWIADOMIENIE-O-UNIEWAŻNIENIU-ZAPYTANIA OFERTOWEGO [doc]
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu drobnych materiałów programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych do  projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych, sprzętu muzycznego...
Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że grudniowe spotkanie odbędzie się 18 grudnia o godzinie 17:30. W związku z późnym ukazaniem się komunikatu proszę o dostarczenie dokumentów pocztą elektroniczną na co najmniej 10 dni przed terminem spotkania (tj. do 9 grudnia br). Dokumenty przesłane później będą rozpatrywane na spotkaniu w następnym miesiącu. hm. Zbigniew Warzyński
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 5 dotyczące zakupu drobnych materiałów programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych do projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.01-02-0042/18-00) Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : Zamówienie dotyczy projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp...
Serdecznie zapraszamy wszystkich skautów i skautki działających na terenie Wrocławia oraz Dolnego Śląska, którzy ukończyli 15 rok życia na spotkanie poprzedzające Europejskie Spotkanie Młodych Taizé. Zapraszamy zarówno tych, którzy planują uczestniczyć w tym wydarzeniu jak i tych, którzy chcieliby spotkać się w miłej atmosferze i dowiedzieć się czegoś na temat Taizé. Spotkanie rozpoczniemy 25 listopada...
1 2 3 12
Skip to content