Sztafeta Betlejemskiego Światła

Jak co roku po uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju we Wrocławiu ruszyła Sztafeta Światła.

Każdy z dolnośląskich hufców przekazuje Światło dalej. Do szkół, przedszkoli, przedstawicieli Władz i Instytucji Publicznych.

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej przekazała już Światło:

  • Staroście Wrocławskiemu,
  • Komendzie Miejskiej Policji Wrocław,
  • Wicewojewodzie Dolnośląskiemu,
  • Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚ.

Related Posts

Skip to content