Kolejne środki z Ministerstwa Obrony Narodowej pozyskane!

Chorągiew Dolnośląska ZHP w ramach przeprowadzanych dwóch otwartych konkursów ofert
pozyskała łącznie 56600,00 zł.

Pierwszy projekt „Niepodległość – służba, radość, uśmiech”, na który zostało pozyskane 14300,00 zł
związany jest z  podtrzymywaniem i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Drugi projekt „Bądź Gotów – cykl  działań proobronnych dla środowisk harcerskich i młodzieży niezrzeszonej Dolnego Śląska” otrzymał dofinansowanie w kwocie 42300,00 zł. Zadanie skierowane jest na obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Related Posts

Skip to content