Month

październik 2018
W  sobotę 27 października w Sali Sejmiku Dolnośląskiego w Urzędzie Wojewódzkim odbył się XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.  Miał na celu podsumowanie pracy Władz Chorągwi minionej, 4 letniej kadencji.  Zjazd rozpoczął się od przywitania Gości oraz wręczenia Odznaczeń Państwowych i  Związkowych.
„Wiemy, jak dużo mamy jeszcze do zrobienia, ale miejmy świadomość, że w tej wędrówce ku szczęściu jesteśmy na dobrym tropie.” hm. Stefan Mirowski
Druhny i Druhowie! Już w najbliższą niedzielę odbywają się Wybory Samorządowe. Naszą misją jest wychowywanie młodych ludzi, na świadomych i odpowiedzialnych obywateli. Udział w wyborach to nie tylko prawo, ale także obowiązek każdego z nas. Oddając głos mamy wpływ na to, jak będą wyglądać nasze „małe ojczyzny”. Wszystkim instruktorom, którzy zdecydowali się kandydować do władz życzymy...
„Jakże nie pisać wiersza, Jakże nie płonąć w podzięce Za światło, co się rozszerza, Za dar najpiękniejszy, za wiedzę! Nasz świat jest słonecznym światem, Nasz świat na wiedzy stoi – I dlatego dziś wieńczę oświatę, O, przyjaciele moi!” W imieniu Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, cytując strofy K. I. Gałczyńskiego, chciałabym wyrazić słowa uznania dla wszystkich...
Karkonoski Hufiec ZHP w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza na XI Dolnośląski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, który odbędzie się 17 listopada 2018 roku w Jeleniej Górze: „W tym roku obchodzimy dwie duże rocznice: 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100 rocznicę powstania Związku Harcerstwa Polskiego. I właśnie te rocznice świętować będziemy na tegorocznym festiwalu....
Mistrzostwa Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w Półmaratonie, które odbędą się 3 listopada 2018 r. w Świdnicy w ramach 4. RST Półmaratonu Świdnickiego. Tak jak w roku poprzednim startują pełnoletni instruktorzy naszej chorągwi w kategoriach OPEN kobiet i mężczyzn. W roku 2017 wystartowało ok. 20 instruktorów. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3 oraz puchary Komendantki Chorągwi.
Chorągiew Dolnośląska ZHP w ramach przeprowadzanych dwóch otwartych konkursów ofert pozyskała łącznie 56600,00 zł. Pierwszy projekt „Niepodległość – służba, radość, uśmiech”, na który zostało pozyskane 14300,00 zł związany jest z  podtrzymywaniem i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Drugi projekt „Bądź Gotów – cykl  działań proobronnych dla środowisk harcerskich...
Informuję, że na 21 dni przed Zjazdem Chorągwi Dolnośląskiej ZHP wpłynęło jedno zgłoszenie na funkcję Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP: Kołakowska Dorota, harcmistrzyni, nr ewidencyjny AB026004819
Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że kolejne spotkanie odbędzie się 24 października 2018 w siedzibie Chorągwi. W związku z tym termin składania dokumentów prób upływa 11 października. Konrakt: ksi@dolnoslaska.zhp.pl
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na grę planszową z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Szczegóły znajdują się w regulaminie. Regulamin: Konkurs na grę planszową
Skip to content