Projekt „Mamy Niepodległą”  to cykl wydarzeń i warsztatów środowisk harcerskich z województwa dolnośląskiego na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych, wspierania postaw patriotycznych
i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży, na który ZHP Chorągiew Dolnośląska pozyskała 7800,00 zł ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

W ramach zadania wyżej wymienione wydarzenia te organizowane są  poziomie wojewódzkim oraz lokalnym. W przypadku rocznic i uroczystości państwowych wydarzenia będą miały charakter otwarty, co znaczy, że oprócz bezpośrednich odbiorców, jakimi są harcerze, w wydarzeniach  mogą uczestniczyć także mieszkańcy miast niezrzeszenie w ZHP.  W ramach programu zostały zaplanowane takie formy jak: konkurs dotyczące wiedzy historycznej i wydarzeń związanych z historią Dolnego Śląska, II Wojny Światowej, uczestnictwo w obchodach święta narodowego, zajęcia historyczne, koncert oraz wystawa Zadanie będzie realizowane w drużynach harcerskich w 29 hufcach (jednostkach organizacyjnych na poziomie powiatu lub gminy) Dolnego Śląska oraz w Warszawie-udział w uroczystościach 11 listopada 2018.

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania odbędą się od 26 czerwca do 1 grudnia 2018 roku.

Related Posts

Skip to content