ZHP Chorągiew Dolnośląska od maja 2018 rozpoczęła realizację „Mamy Niepodległą” dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4000,00zł

Celem zadania publicznego jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez stawianie wyzwań, w sferze duchowej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej m.in. poprzez przeprowadzenie konkursu na grę związana z jubileuszem, organizację koncertu dla grup amatorskich z hufców z terenu chorągwi dolnośląskiej jak również koncert orkiestry dętej oraz uczestnictwo w wystawie historycznej. Celem zadania jest  również przygotowanie się, utrwalenie piosenek patriotycznych związanych ze 100 letnią rocznicą Odzyskania niepodległości przez Polskę jak również rocznicą 100lecia powstania ZHP.

W ramach projektu zostanie zorganizowany  konkurs na grę „Mamy Niepodległą” np. planszową, która będzie dotyczyła 100lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zadanie to ma na celu wychowanie młodych ludzi w duchu patriotyzmu, poprzez realizację tego w formie interesującej i przystępnej dla dzieci i młodzieży.

Related Posts

Skip to content