Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego

„Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego zamieszkujących na obszarach województwa dolnośląskiego, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska”

Chorągiew Dolnośląska w okresie od 01.05.2017r do 30.10.2017r. realizowała profilaktykę zdrowotną dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego zamieszkujących na obszarach województwa dolnośląskiego, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

W ramach projektu odbyło się łącznie 11 turnusów w miejscowościach: Stilo, Jarosławiec, Białogóra, Niesulice, Zarzęcinie, Wojnowie oraz Wygnańczycach, w których udział łącznie wzięło 668 osób z czego 322 osoby skorzystały z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ramach zorganizowanych obozów i kolonii odbyło się szereg zajęć poświęconych w szczególności ochronie środowiska, wód oraz profilaktyce zdrowotnej. Zrealizowano takie propozycje programowe jak: „Ponad granicami”, „Chcę wiedzieć więcej niż wiem, umieć więcej niż umiem”, „Woda jest życiem”, „Ścieżkami zdrowia”. Celem programów było pobudzenie świadomości ekologicznej wśród uczestników oraz ukształtowanie postaw odpowiedzialności za otaczającą przyrodę. Młodzież i dzieci uczestniczące w szeregu zajęć i gier terenowych kształtowali postawy pro zdrowotne, które w przyszłości mają zapobiec chorobom cywilizacyjnym i społecznym. W ramach aktywnego trybu spędzania czasu wolnego i poznania lokalnego środowiska wychowawcy przeprowadzili wiele gier terenowych, podchodów, ognisk tematycznych, biegów leśnych, olimpiad ekologicznych. Uczestnicy uczyli się racjonalnego trybu życia, pokonywania własnych słabości oraz dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną. Dzieci i młodzież w ramach zorganizowanych zajęć z terenoznawstwa, makroregionu, recyklingu, integracji społecznej oraz klimatu zaczęli postrzegać rzeczywistość przyrodniczą, w której dostrzegli liczne walory przyrodnicze najbliższego regionu. Poznali liczne gatunki pospolitych roślin i zwierząt. Obozowe życie dało wszystkim uczestnikom praktyczne wyuczenie i doskonalenie umiejętności przydatnych w życiu codziennym.

Uczestnicy obozów jak i ich rodzice ocenili bardzo pozytywnie udział w projekcie mając nadzieję na kontynuacje podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Related Posts

Skip to content