11 sierpnia 2017 podpisany został list intencyjny w sprawie wspierania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w realizacji Programu „Home Hospitality” XXV Światowego Jamboree Skautowego POLSKA 2023, pod warunkiem zawieszającym, jakim jest uzyskanie przez Związek Harcerstwa Polskiego od Światowej Organizacji Ruchu Skautowego prawa do organizacji XXV Światowego Jamboree Skautowego.

Urząd Marszałkowski oraz Komenda Chorągwi zadeklarowali również, iż dołożą wszelkich starań w celu przygotowania reprezentacji Chorągwi na Zlot ZHP w 2018 roku, jak też promocji województwa, które reprezentowane będzie przez Zarząd na Zlocie ZHP 2018.

Related Posts

Skip to content