X Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

logo_finał_zółty3

Druhny i Druhowie,

w związku z nieprzewidzianymi wcześniej kwestiami technicznymi dotyczącymi sali obrad informuję, że planowane rozpoczęcie zostaje przesunięte na godz. 11.00 (nie jak planowano wcześniej 10:00).

Rozpoczęcie części roboczej – planowane na godzinę 11:00

Rozpoczęcie części oficjalnej – planowane 12:00

Data i miejsce obrad pozostaje bez zmian:

4 marca 2017 r. przy ul. Dobrzyńskiej 21/23, piętro V, sala nr 510 we Wrocławiu

W załączeniu znajdziecie skorygowany regulamin i porządek obrad. Zaszły w nim delikatne zmiany związane ze sprawami technicznymi i organizacyjnymi, które wnoszę w formie autopoprawki.

Proszę o przekazanie wskazanej informacji delegatom z Waszych hufców.

Do zobaczenia na Zjeździe.

Czuwaj

hm. Zbigniew Paweł Skupiński

PROJEKT REGULAMINU I PORZĄDKU OBRAD

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content