seminarium

Władze Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zapraszają na I SEMINARIUM WŁADZ, które odbędzie się we Wrocławiu dnia 29 stycznia 2017 roku.

 

Przewodnicząca Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Przewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Mamy zaszczyt zaprosić Druhny i Druhów członków wszystkich władz Chorągwi, władz Hufców, delegatów na Zjazd Chorągwi, delegatów na Zjazd ZHP, przedstawicieli Chorągwi we władzach naczelnych ZHP oraz członków zespołów instruktorskich Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na seminarium, którego tematem jest omówienie realizacji Programu Rozwoju Chorągwi Dolnośląskiej w latach 2015-2016 oraz wypracowanie wniosków na drugą część kadencji.

Prosimy o zapoznanie się z programem spotkania, które rozpocznie się 29 stycznia br. o godz. 11.00. Zakończenie planowane jest na godz. 17.00. Podczas przerwy zostanie podany obiad. Miejsce spotkania uzależniamy od ilości zgłoszeń. Zostanie ono podane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń tj. po 23.01.br.

Zgłoszenia do udziału w seminarium należy dokonać przez FORMULARZ znajdujący się pod adresem: http://tiny.pl/gdpq1

Dodatkowa składka zadaniowa wynosi 15 zł i jest płatna do 23.01.br. na konto Chorągwi (numer 86 1140 1140 0000 5651 0700 1005)

PROGRAM

1. Otwarcie spotkania przez przewodniczących władz Chorągwi.

2. Wprowadzenie do tematu spotkania – Rada Chorągwi i Komisja Rewizyjna Choragwi

3. Przedstawienie wyników ankiety wysłanej do Hufców dotyczącej Programu Rozwoju Chorągwi – Komenda Chorągwi

4. Dyskusja o realizacji wskaźników PRCh na lata 2015-2018 w latach 2015-2016

5. Przedstawienie sytuacji finansowej KCh na koniec 2016 roku – Komisja Rewizyjna Chorągwi.

6. Dyskusja o sytuacji bieżącej, realizacji PRCh oraz planach na drugą część kadencji

7. Przerwa obiadowa.

8. Dyskusja o sytuacji bieżącej, realizacji PRCh oraz planach na drugą część kadencji

9. Wnioski z dyskusji. M.in. do kierunków pracy Chorągwi na lata 2017-2018 oraz do ewentualnej korekty PRCh przez Radę Chorągwi.

10. Zakończenie. Krótkie spotkania poszczególnych władz.

 

Czuwaj!

hm. Anna Kirkiewicz
hm. Zbigniew Paweł Skupiński
hm. Krzysztof Wojtas
hm. Marek Charańczuk

Related Posts

Skip to content