Warsztaty dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie

Zespół Kształcący Kadry Chorągwi Dolnośląskiej serdcznie zaprasza na WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW PRÓB NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE.

WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW PRÓB NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE

Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy instruktorów mających min. otwartą próbę podharcmistrzowską oraz tych, którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy o rolę bycia opiekunem próby instruktorskiej.

Warunki uczestnictwa w warsztatach:

  • min. otwarta próba na stopień podharcmistrza;
  • przesłanie wypełnionej ankiety.

Warunki ukończenia warsztatów:

  • udział we wszystkich zajęciach.

Warsztaty kończą się uzyskaniem dyplomu uczestnictwa.

Termin: 21 listopada 2015r., (od godz. 10.00- 17.00)

Miejsce: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane po zakończeniu rekrutacji)

Koszt: 15 zł (zapewniamy kawę, herbatę, obiad, materiały dydaktyczne)

Wpisowe należy wpłacić na konto bankowe:

16 1140 1140 0000 5651 0700 10 04

Chorągiew Dolnośląska ZHP

ul. Nowa 6, 50-086 Wrocław

Z dopiskiem (tematem przelewu): “Warsztaty KSI – imię i nazwisko”

 

ZGŁOSZENIA: Odpowiednią ankietę wraz z potwierdzeniem wpłaty najeży przesłać na adres: [email protected]. W terminie do 14 listopada 2015 r.

REGULAMIN DO POBARANIA

ANKIETA APLIKACYJNA 

HM. ELŻBIETA KURIATA

Related Posts

Skip to content