Oficjalna strona internetowa Dolnośląskiej Chorągwi Związku Harcerstwwa Polskiego

Home Zlot 2018

Zlot 2018

 

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań. Ten zlot ma Was zainspirować. Przez 11 dni przyszłorocznych wakacji więcej niż 10 tysięcy harcerzy ze wszystkich zakątków Polski będzie razem uczyć się, bawić i na nowo odkrywać, czym jest braterstwo, praca nad sobą i służba. Nie może Cię zabraknąć!

Zlot odbędzie się w terminie 6-16 sierpnia 2018 na terenie Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku.

 

komendaprogramuczestnicyzgłoszeniawpisowewyprawkabezpieczeństwopozyskiwanie środkówpromocjasprawy organizacyjnekomunikaty

KOMENDA GNIAZDA DOLNOŚLĄSKIEGO

Komendant Gniazda –  hm. Jarosław Ziółkowski – jaroslaw.ziolkowski@zhp.net.pl

Zastępca Komendanta ds. Organizacyjnych – hm. Julianna Zapart – julianna.zapart@zhp.net.pl

Zastępca Komendanta ds. Programowych – hm. Agnieszka Czajkowska-Wróbel – kamiennagora@zhp.pl

Członkini Komendy ds. Rekrutacji – Szefowa Biura – phm. Magdalena Ucinek – ucinekmagda@gmail.com

Członek Komendy ds. Logistycznych –  phm. Bartłomiej Lissek – bartlomiejlissek@wp.pl

Członkini Komendy ds. Promocji – phm. Paulina Rokaszewicz – p.rokaszewicz@zhp.net.pl

PROGRAM ZLOTU

Każdego dnia razem ze swoim zastępem będziesz uczestniczyć w jednym z elementów programu. Każde zajęcia będą wielką przygodą, okazją do zdobycia nowych umiejętności oraz odkrycia, dlaczego przyszłość zaczyna się dzisiaj…

program modułowy  program czasu wolnego  ceremonie

 

Zapoznaj się z programem zlotu na stronie Zlotu.

PATROLE I DRUŻYNY

Patrol (zastęp) tworzy 9 osób i 1 opiekun (z uprawnieniami do bycia wychowawcą podczas wypoczynku, tj. np. z kursem wychowawców lub stopniem instruktorskim). Cztery zastępy tworzą drużynę (w sumie 36 uczestników + 4 opiekunów). Spośród opiekunów, każda drużyna wybiera drużynowego, który nie musi spełniać żadnych dodatkowych wymagań – jedynie pełni rolę organizacyjną.

Patrol powinien być jednolity metodycznie. Patrole bowiem będą miały przypisaną metodykę i w ten sposób będą razem uczestniczyć w programie przeznaczonym dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych lub wędrowników. Nie będzie zapisów na poszczególne bloki, jak bywało na innych tego typu wydarzeniach. Każdy uczestnik dzięki temu weźmie udział w każdym bloku programowym!

Drużyny z danej chorągwi tworzą Gniazdo. Te z kolei (2-3 gniazda) tworzą tzw. stanicę. Układ stanic ma znaczenie przy uczestnictwie w modułach programowych.

ZUCHY NA ZLOCIE

Zuchy w czasie Zlotu będą uczestnikami Gniazda. Komenda Gniazda zapewnia zuchom warunki zakwaterowania i pobytu zgodne z zasadami opisanymi przepisami MEN o organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz założeniami organizacyjnymi Zlotu.

Komenda Zlotu (organizatorzy) zapewnia zuchom zajęcia programowe na poziomie ich grupy metodycznej. W składzie 10-osobowego zastępu zuchów dopuszcza się udział np. 2 wędrowników oprócz pełnoletniego zastępowego. Należy wziąć pod uwagę, że zuchy mają być na Zlocie na zasadach podobnych, jak pozostałe metodyki (robienie zakupów, gotowanie posiłków, udział w programie wieczornym itp.).

WĘDROWNICY NA ZLOCIE

Pełnoletni wędrownicy mogą być uczestnikami zlotu i pełnoprawnymi członkami zastępów drużyn zlotowych (patroli wędrowniczych). W 2018 roku nie będzie Wędrowniczej Watry.
W zamian Wydział Wędrowniczy GK ZHP organizuje zajęcia programowe na Zlocie.

NIEPRZETARTY SZLAK ZHP NA ZLOCIE

W Zlocie ZHP Gdańsk 2018 równolegle uczestniczyć będą członkowie drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP. Zamieszkają oni w ośrodkach poza terenem Zlotu. Planowane jest zorganizowanie udziału 20 uczestników [2x(9+1) osób] plus pełnoletni drużynowi dla każdej chorągwi. Rekrutacja będzie się odbywać poprzez Wydział NS GK ZHP. Informacja o szczegółowym programie, składce zadaniowej, wyprawce uczestnika, wiadomościach organizacyjnych dostępna będzie na stronie: ns.zhp.pl.

XXVII ZŁAZ SENIORÓW
Złaz Seniorów będzie się odbywał równolegle ze Zlotem ZHP Gdańsk 2018, w dniach od
11 do 15 sierpnia 2018 r. w Gdańsku. Weźmie w nim udział około 400 Seniorów ZHP. Uczestnicy będą zakwaterowani na terenie miasta Gdańska, gdzie również będą korzystać
z wyżywienia. W dniach 13 i 14 sierpnia Złaz realizował będzie program przygotowany przez komendę złazu. 12 i 15 sierpnia uczestnicy przybędą na teren Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie wezmą m.in. udział w Dniu Regionów, spotkają się z reprezentacjami chorągwianymi, będą uczestniczyć w Ceremonii Zamknięcia oraz mszy św. Informacja o szczegółowym programie Złazu, składce zadaniowej, wyprawce uczestnika, wiadomościach organizacyjnych dostępna będzie na stronie: starszyzna.zhp.pl jesienią 2017 r.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Rekrutacja trwa do 05.11.2017 r.

Przypominamy, że patrole muszą być złożone z członków ZHP jednej metodyki.

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego będzie jeszcze możliwa korekta osób w danych patrolach, jednak jedynie w zakresie błędnie podanych danych lub zamiany osoby w patrolu – nie będzie można już zmieniać liczebności zgłoszonych uczestników. Ostateczny termin zgłaszania zmian to 18 marca 2018 r.

Wszelkie sprawy związane z rekrutacją, w tym zgłaszanie korekt, należy kierować bezpośrednio do phm. Magdaleny Ucinek.

Link do ankiety zgłoszeniowej:

KOSZT

590 zł + 185 zł (składka chorągwiana) + koszty hufca

Patrolowi zwolnieni są z płacenia składki chorągwianej

Co zawiera składka zadaniowa?

Podstawowa składka (590 PLN) zawiera koszty:

Składka Chorągwiana (185 PLN) zawiera koszty:

Koszty Hufca:

 • infrastruktury zlotu,
 • na wyprawkę dla drużyny,
 • na wyprawkę dla uczestnika,
 • ubezpieczenia,
 • wyżywienia,
 • programowe,
 • transportu.
 • infrastruktury gniazda,
 • wyprawki dla uczestnika,
 • transportu materiałów i sprzętu (zabezpieczanego przez gniazdo),
 • programu organizowanego przez gniazdo,
 • materiałów promocyjnych.
 • transport uczestników i sprzętu kwaterunkowego,
 • pionierka i zdobnictwo drużyny zlotowej,
 • inne koszty wg potrzeb.

 

WPŁACANIE WPISOWEGO

Wpisowe należy wpłacać z konta hufca za wszystkie zgłoszone patrole na konto nr: 91 1140 1140 0000 5651 0700 1012

z dopiskiem „Zlot 2018 – nazwa hufca”

Harmonogram wpłat przedstawia się następująco:

 

do 15 listopada 2017 do 15 marca 2018 do 15 maja 2018

uczestnik zlotu

135 zł 320 zł

320 zł

patrolowy 90 zł 250 zł

250 zł

 

Wpłata pierwszej raty wpisowego jest jednocześnie zobowiązaniem do wpłaty kolejnych rat za taką samą liczbę uczestników. 

WYPRAWKA DRUŻYNY ZLOTOWEJ – od organizatorów

Drużyna zlotowa w ramach wyprawki otrzyma:

 • zadaszenie chroniące przed słońcem i deszczem – ok. 36 m2,
 • komplet stołów składanych i ławek,
 • taboret/kuchenkę gazową z wężem i reduktorem,
 • atestowane pojemniki na wodę do celów spożywczych,
 • komplet garnków i naczyń niezbędnych do przygotowania posiłków zgodnie z jadłospisem,
 • gaz płynny w butlach niezbędny do przygotowania posiłków,
 • inny niezbędny drobny sprzęt.

WYPRAWKA UCZESTNIKA ZLOTU 

Wyprawka uczestnika zlotu będzie składać się z:

 • koszulki zlotowej,
 • chusty zlotowej,
 • plakietki zlotu,
 • identyfikatora uczestnika zlotu (na „smyczy”),
 • informatora uczestnika zlotu.

Komenda Zlotu przewiduje możliwość powiększenia wyprawki uczestnika o elementy sfinansowane przez pozyskanych partnerów Zlotu. Członkowie Gniazda Dolnośląskiego, niezależnie od wyprawki ogólnozlotowej, otrzymają koszulkę Gniazda i inne gadżety (w tym pozyskane od partnerów i sponsorów), o których poinformujemy w innym terminie.

POLITYKA OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI NA ZLOCIE

ZHP przyjmuje niniejszą politykę Ochrony bezpieczeństwa dzieci”, której celem jest zagwarantowanie wszystkim członkom Organizacji ochrony przed nadużyciami związanymi z przemocą fizyczną, seksualną, słowną i emocjonalną.

W związku z tym, poprzez niniejszy dokument Związek Harcerstwa Polskiego zobowiązuje się:

 • we wszystkich działaniach brać pod uwagę w pierwszej kolejności potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży;
 • szanować prawa i uczucia dzieci i młodzieży, z którymi pracuje;
 • podejmować wszelkie możliwe działania w celu ochrony dzieci i młodzieży przed znęcaniem (przemocą fizyczną i psychiczną) oraz przemocą seksualną.

W dniach  01.06-30.07.2018 r. odbędzie się obowiązkowe e-szkolenie „Sytuacje intymne i Polityka Ochrony Bezpieczeństwa Dzieci” dla: 

 • drużynowych i patrolowych (zastępowych),
 • kadry gniazd,
 • kadry wspierającej zlotu.

MATERIAŁY WSPIERAJĄCE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
W dniu 3 września 2017 r. do Komendantów Hufców zostały przesłane materiały związane z pozyskiwaniem środków na udział w Zlocie. W materiałach znajdują się propozycje opcji, z których możemy skorzystać oraz niemalże gotowe oferty do złożenia w odpowiedzi na ogłoszenia konkursowe. Jako Komenda Gniazda oczywiście będziemy pozyskiwać środki z UMWD, natomiast Was zachęcamy do skorzystania ze środków w Waszych JST.

MATERIAŁY PROMOCYJNE ZLOTU

Księga Identyfikacji Wizualnej Zlotu zawiera zasady stosowania znaku zlotowego i wszystkich elementów.

Materiały promocyjne przygotowane przez Główną Kwaterę znajdują się w repozytorium.

Na wszelkie pytania w kwestii promocji Zlotu odpowie phm. Paula Rokaszewicz. Jeżeli chcesz skontaktować się z Paulą, napisz maila na p.rokaszewicz@zhp.net.pl lub dzwoń +48 574 546 563.

UKŁAD DRUŻYN NA ZLOCIE

Zgodnie z informacją otrzymaną od organizatorów Zlotu, każda drużyna zlotowa otrzyma do zagospodarowania działkę (unit) o wymiarach ok. 25×16 m. Na niej ma stworzyć swój obóz

TRANSPORT UCZESTNIKÓW GNIAZD

Koszt dojazdu uczestników gniazda na Zlot i ich wyjazdu ze Zlotu jest kosztem Hufca.

Koszt transportu uczestników na zajęcia programowe w czasie zlotu będzie pokrywany przez Komendę Zlotu.

Komenda Zlotu na bieżąco będzie informowała również o możliwościach skorzystania
z lokalnego transportu zbiorowego w Gdańsku po otrzymaniu informacji nt. formy transportu uczestników Gniazda (dojazd do i z miejsca zlotowego).

KILKA SŁÓW OD KOMENDY GNIAZDA

 • prosimy na bieżąco przekazywać do phm. Bartłomieja Lisska wszelkie zapotrzebowanie na sprzęt i materiały, które będą potrzebne w drużynach, a których nie jesteście w stanie załatwić we własnym zakresie – postaramy się pomóc,
 • podczas rekrutacji zwracajcie uwagę na osoby chore – podawanie leków wymagających przechowywania w specjalnych warunkach, szczególne warunki zakwaterowania itp. – zawsze rozważcie, czy jesteście w stanie sprostać tym wymaganiom na Zlocie,
 • 1 listopada 2017 r. rusza rekrutacja do kadry Zlotu i będzie trwać do 31 stycznia 2018 r. – jest to miejsce dla tych pełnoletnich członków ZHP, którzy mają mnóstwo pomysłów, energii i zapału do działania oraz chcą się sprawdzić w działaniu przy organizacji Zlotu (szczegółów dotyczących rekrutacji należy szukać na http://gdansk2018.zhp.pl/zgloszenia/),
 • jeśli któraś z drużyn zlotowych chciałaby nawiązać na Zlocie współpracę z drużyną zagraniczną, to prosimy o przekazanie informacji phm. Magdalenie Ucinek – szczegóły współpracy będą przekazane w późniejszym czasie,
 • organizatorzy nie przewidują możliwości zabierania zwierząt na Zlot,
 • dla dzieci kadry będzie zorganizowane „przedszkole” (dotyczy dzieci samodzielnych) – odpłatność za dzieci nie jest jeszcze ustalona,
 • parking będzie zorganizowany poza terenem Zlotu.

Gdańsk 2018 – informator zlotowy

Komenda Gniazda Dolnośląskiego przedstawia pakiet informacji dot. Zlotu ZHP Gdańsk 2018. Wszelkie informacje można znaleźć w zakładce Zlot 2018. Przedstawiamy informator, który został dzisiaj wysłany mailowo …

0 komentarzy

Zlot ZHP Gdańsk 2018

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro! To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań. Ten zlot ma Was zainspirować. Przez 11 dni przyszłorocznych wakacji więcej …

0 komentarzy