Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Zjazdy Hufców 2019

DOKUMENTY NA ZJAZD

Podstawy prawneNa 28 dni przedNa 14 dni przedNa 7 dni przedZjazdTerminarz Zjazdówdo 14 dni po Zjeździe

Nie później niż na 28 dni przed terminem zjazdu:
Informację o zwołaniu zjazdu hufca i jego terminie,
listę uczestników zjazdu z głosem decydującym wraz z pełnioną przez nich funkcją, a w przypadku zjazdu nadzwyczajnego także informację o celu jego zwołania, ogłasza się w rozkazie, który komendant hufca umieszcza na stronie internetowej hufca, wywiesza w siedzibie hufca oraz przekazuje do właściwej komendy chorągwi.
1_Organizacja zjazdu krok po kroku
2_Wzór uchwały
3_Wzór Rozkazu

Nie później niż na 14 dni przed terminem zjazdu:
Informację o miejscu zjazdu hufca, proponowany porządek obrad, sprawozdania ustępujących władz, materiały zjazdowe i wnoszone projekty uchwał komendant hufca przekazuje uczestnikom zjazdu z głosem decydującym oraz do komendy chorągwi osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej w domenie ZHP.

4_Regulamin obrad zjazdu hufca
5_Porządek obrad

W terminie nie później niż na 7 dni przed terminem zjazdu, za pośrednictwem komendanta hufca:

a) komenda chorągwi przekazuje uczestnikom zjazdu z głosem decydującym opinię w sprawie działalności komendy hufca,

b) komisja rewizyjna hufca przekazuje uczestnikom zjazdu z głosem decydującym opinię w sprawie działalności komendy hufca oraz wnioski
w przedmiocie absolutorium wraz z uzasadnieniem.

Za terminowe przekazanie otrzymanych materiałów odpowiada komendant hufca, przekazując je uczestnikom zjazdu z głosem decydującym osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej w domenie ZHP.

Zjazdy odbyć się muszą do  29.11.2019 r.

Terminarz zjazdów:

  • Hufiec ZHP Lubań – 12.04.2019 r. godz. 17:00
  • Hufiec ZHP Lubin – 09.06.2019 r. godz. 12:00
  • Hufiec ZHP Kłodzko – 15.06.2019 r. godz. 16:00