Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Uchwały Komendy

Uchwały Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Uchwały 2019Uchwały 2018Uchwały 2017Uchwały 2016Uchwały 2015Uchwały 2014

uchwała KChD 8_XI_2019_w sprawie przyjęcia projektu budżetu choragwi 2019
uchwała KChD 9_XI_2019_w sprawie powołania pełnomocników ds. Hufca ZHP Lubań
uchwała KChD 10_XI_2019_w sprawie zwołania zjazdu ndzw Hufca ZHP Lubań
uchwała KChD_11_XI_2019_w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy ZHP Chorągwi Dolnośląskiej
uchwała KChD_12_XI_2019_w sprawie ustalenia polityki prowadzenia rachunkowości w ChD ZHP
Załączniki do uchwały 12/XI/2019:
załącznik_1_metody wyceny
załącznik_2_wykaz ksiąg rachunkowych
załącznik_2_Zespół 0_aktywa trwałe
załącznik_2_Zespół 1_aktywa pieniężne
załącznik_2_Zespół 2_rozrachunki i roszczenia
załącznik_2_Zespół 3_materiały i towary
załącznik_2_Zespół 4_koszty według rodzajów
załącznik_2_Zespół 5_koszty według typów działalności
załącznik_2_Zespół 6_produkty i rozliczenia międzyokresowe
załącznik_2_Zespół 7_przychody i koszty
załącznik_3_ochrona danych
załącznik_4_bilans
załącznik_4_dodatkowe informacje i objaśnienia
załącznik_4_rachunek zysków i strat
załącznik_4_wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Załącznik 2 Oświadczenie o zgodności Cormach ERP Optima 2019 z Ustawą o rachunkowości
Załącznik 3 Struktura zbioru danych osobowych_Cormach Optima 2019

uchwała KChD_13_XI_2019_w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
uchwała KChD_14_XI_2019_w sprawie przyjęcia procedury zatwierdzania i rozliczania form HALiZ 2019
uchwała KChD_15_XI_2019_w sprawie przyjęcia budżetu chorągwi na rok 2019
uchwała KChD_16_XI_2019_w sprawie wniosku do rady chorągwi dot. określenia składki na 2020 r.
uchwała KChD_17_XI_2019_w sprawie zmiany terenu działania Hufców Kłodzko i Ziemi Dzierżoniowskiej

Uchwała_KChD_15_X_2018_w sprawie wyboru członka KChD ZHP
Uchwała_KChD_16_X_2018_w sprawie przyjęcia zmienionego Regulaminu KChD ZHP
Uchwała_KChD_17_X_2018_w sprawie obowiązków sprawozdawczych hufców względem KChD ZHP
Uchwała_KChD_18_X_2018_w sprawie przyjęcia budżetu 2018
Uchwała_KChD_19_X_2018_w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy i kształcenia 2017 Uchwała_KChD_20_X_2018_w sprawie przyjęcia Planu Pracy w tym kształcenia ChD ZHP
Uchwała_KChD_21_X_2018_w sprawie powołania Hufca Wrocław Południe
Uchwała_KChD_22_X_2018_w sprawie przyjęcia korekty budżetu
Uchwała_KChD_23_X_2018_w sprawie powołania Hufca Wrocław Północ
Uchwała_KChD_24_X_2018_w sprawie zmian Uchwały – obowiązków sprawozdawczych hufców względem KChD ZHP
Uchwała_KChD_25_X_2018_w sprawie określenia liczby delegatów na XI Zjazd Chorągwi w poszczególnych hufcach
Uchwała_KChD_26_X_2018_w sprawie zmiany obszaru działąnia hufca
Uchwała_KChD_27_X_2018_w sprawie zgody na działanie jednostki Hufca Wrocław na terenie działania Hufca Wrocław Pn
Uchwała_KChD_28_X_2018_w sprawie zgody na działanie jednostki Hufca Wrocław na terenie działania Hufca ZHP Wrocław Pn
Uchwała_KChD_29_X_2018_w sprawie zgody na działanie jednostki Hufca Wrocław Pn na terenie działania Hufca Wrocław
Uchwała_KChD_30_X_2018_ w sprawie zgody na działanie jednostki Hufca Wrocław Pn na terenie działania Hufca Wrocław
Uchwała_KChD_31_X_2018_w sprawie przyjęcia procedury HAL 2018
Uchwała_KChD_32_X_2018_w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017
Uchwała_KChD_33_X_2018_w sprawie zwołania Zjazdu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Uchwała_KChD_34_X_2018_w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendy Chorągwi w kadencji 2014-2018

uchwała_KChD_1_XI_2018_regulamin komendy
uchwała_KChD_2_XI_2018_1 %
uchwała_KChD_3_XI_2018_identyfikacja_wizualna_choragwi
uchwała_KChD_3_XI_2018_identyfikacja – załącznik
uchwała_KChD_4_XI_2018_procedura HAZ 2019
uchwała_KChD_4_XI_2018_procedura HAZ 2019 – załącznik
uchwała_KChD_5_XI_2018_VAT
uchwała_KChD_6_XI_2018_pełnomocnicy Hufiec Bystrzyca Kłodzka
uchwała_KChD_7_XI_2018_zwołanie zjazdu ndzw Hufca ZHP Bystrzyca Kłodzka

uchwala_KChD_40-IX-2016_20160111_Jawor
uchwala_KChD_41_IX-2016_20160111_budzet kchd 2016
uchwala_KChD_42-IX-2016_20160111_wydzielenie_Baza w Pobierowie
uchwala_KChD_43-IX-2016_20160111_wydzielenie_Stanica w Czarnej
uchwala_KChD_44-IX-2016_20160111_sprawozdanie plan pracy
uchwala_KChD_44-IX-2016_20160111_zalacznik
uchwala_KChD_45-IX-2016_20160111_sprawozdanie plan operacyjny
uchwala_KChD_45-IX-2016_20160111_zalacznik
uchwala_KChD_46-IX-2016_20160111_sprawozdanie kierunki pracy
uchwala_KChD_46-IX-2016_20160111_zalacznik
uchwala_KChD_47-IX-2016_20160111_kierunki pracy 2016
uchwala_KChD_47-IX-2016_20160111_zalacznik
uchwala_KChD_48-IX-2016_20160111_Maciej Kieres2
uchwala_KChD_49_IX-2016_20160115_uchylenie_uchwaly 47
uchwala_KChD_50_IX-2016_20160115_kierunki2016
uchwala_KChD_50-IX-2016_20160115_zalacznik
uchwala_KChD_51-IX-2016_20160211_Paulina
uchwala_KChD_52_IX-2015_20160211_wroclaw-olawa
uchwala_KChD_53_IX-2016_20160211_budzet_korekta
uchwala_KChD_54-IX-2016_20160225_plan operacyjny
uchwala_KChD_55-IX-2016_20160314_Krzysiek
uchwala_KChD_56_IX-2016_20160314_sprawozdanie_ksztal
uchwala_KChD_57_IX-2016_20160314_bazy
uchwala_KChD_58_IX-2016_20160314_oplaty wewnetrzne
uchwala_KChD_58_IX-2016_20160314_zalcznik
uchwala_KChD_59_IX-2016_201600318_wniosekDSI
uchwala_KChD_59_IX-2016_201600318_zalacznik
uchwala_KChD_60-IX-2016_20160323_zasady rachunkowosci
uchwala_KChD_61-IX-2016_20160430_zmian_hufiec_ww
uchwala_KChD_62-IX-2016_20160510_ewaluzacja systemu pracy z kadrą
uchwala_KChD_63-IX-2016_20160523_Czarna
uchwala_KChD_64-IX-2016_20160523 Legnica
uchwala_KChD_65-IX-2016_20160523 HAL 2016 (2)
uchwala_KChD_66_IX_2016_20160523 federacja
uchwala_KChD_67-IX-2016_20160523 razem dla wolontariatu
uchwala_KChD_68-IX-2016_20160606_pobierowo
uchwala_KChD_69-IX-2016_20160606_przyjecie sprawozdania finansowego
uchwala_KChD_70-IX-2016_20160616 Hufiec Legnica
uchwala_KCHD_71-IX-2016_20160620_przedstawiciele_DFOP
uchwala_KCHD_72-IX-2016_20160704_OPP
uchwala_KCHD_73-IX-2016_20160906 anna broz
uchwala_KCHD_74_IX-2016_20160906 Zlotoryja
uchwala_KCHD_75_IX-2016_20160906 Legnica
uchwala_KCHD_76_IX-2016_20161004 Jakub Matuszczyk
uchwala_KCHD_77_IX-2016_20161004 Agnieszka J-W
uchwala_KCHD_78_IX-2016_20161004 Dorota K.
uchwala_KCHD_79_IX-2016_20161004 Fundacja
uchwala_KCHD_80_IX-2016_20161004 sprawozdanie za 2015
uchwala_KCHD_81_IX-2016_20161013 Zarząd Fundacji
uchwala_KCHD_82_IX-2016_20161013 Rada Fundacji
uchwala_KChD_84_IX-2016_20161127 TISE
uchwala_KChD-83_IX-2016_20161108 Karkonoski
uchwala_KChD-85_IX-2016_20161206 Centrum Edukacji Ekologicznej w Tomisławiu
uchwala_KChD-86_IX-2016_20161206 Rezygmacja z funkcji zastępczyni Komendanta Chorągwi
uchwala_KChD-87_IX-2016_20161206 Regulamin Komendy Chorągwi
uchwala_KChD-88_IX-2016_20161206HAZ 2017

uchwala_KCHD_07-IX-2015_20150108_projekt budzetu 2015
uchwala_KChD_07-IX-2015_20150108_zalacznik
uchwala_KChD_08_IX-2015_20150129_zmiana proc mianowania
uchwala_KChD_09_IX-2015_20150129_zmiana terenu dzialania Lwowek
uchwala_KChD_10-IX-2015_20150129_projekt kierunkow 2015
uchwala_KChD_10-IX-2015_20150129_zalacznik
uchwala_KChD_11-IX-2015_20150226_oplaty wewnetrzne
uchwala_KChD_11-IX-2015_20150226_zalacznik
uchwala_KChD_12-IX-2015_20150226_oplaty bechcicki
uchwala_KChD_13-IX-2015_20150408_oplaty wewnetrzne
uchwala_KChD_14-IX-2015_00042015_przyjecie sprawoz
uchwala_KChD_15-IX-2015_20150423_regulamin komendy
uchwala_KChD_16-IX-2015-20150507_Zgorzelec
uchwala_KChD_17-IX-2015-20150507_ raport pracy z kadra
uchwala_KChD_17-IX-2015-20150507_załącznik
uchwala_KChD_18-IX-2015-20150507_zlot_chorągwi
uchwala_KChD_18-IX-2015-20150507_zlot_załącznik
Uchwala_KChD_19-IX-2015_20150515_HAL
uchwala_KChD_20_IX_2015_20150521
uchwala_KChD_21_IX_2015_20150521_instrukcja
uchwala_KChD_22_IX_2015_20150608
uchwala_KChD_22_IX_2015_20150608_załącznik_nr1
uchwala_KChD_22_IX_2015_20150608_załącznik_nr2_zbiory_danych
uchwala_KChD_22_IX_2015_20150608_załącznik_nr3_systemy
uchwala_KChD_22_IX_2015_20150608_załącznik_nr4_obszary
uchwala_KChD_22_IX_2015_20150608_załącznik_nr5_Instrukcja_Zarządzania
uchwala_KChD_22_IX_2015_20150608_załącznik_nr5a_wniosek
uchwala_KChD_22_IX_2015_20150608_załącznik_nr5b_oświadczenie
uchwala_KChD_22_IX_2015_20150608_załącznik_nr5c_upoważnienie
uchwala_KChD_22_IX_2015_20150608_załącznik_nr5d_rejestr
uchwala_KChD_22_IX_2015_20150608_załącznik_nr5e_przekanie
uchwala_KChD_22_IX_2015_20150608_załącznik_nr5f_kopie bezpieczeństwa
uchwala_KChD_23_IX_2015_20150608
uchwala_KChD_24_IX_2015_20150608
uchwala_KChD_24_IX_2015_20150608_zalacznik
uchwala_KChD_25_IX_2015_20150617_ewaluacja
uchwala_KChD_25_IX_2015_20150617_ewaluacja_zalacznik
uchwala_KChD_26_IX_2015_20150617_harmonigram pracy
uchwala_KChD_27_IX_2015_20150617_zaliczki
Uchwala_KChD_28_IX-2015_20150615_HAL
uchwala_KChD_29-IX-2014_20150708_sp.merytoryczne
uchwala_KChD_30_IX-2015_20150909
uchwala_KChD_31-IX-2015_20151013
uchwala_KChD_32-IX-2015_20151103
uchwala_KChD_33_IX_20151124 lagiewniki
uchwala_KChD_34_IX_20151124_olesnica
uchwala_KChD_35_IX_20151124_lubin
uchwala_KChD_36_IX-2015_20151214
uchwala_KChD_37-IX-2015_20151214_wydzielenie
uchwala_KChD_38_IX-2015_20151214_oplaty wewnetrzne
uchwala_KChD_38_IX-2015_20151214_zalcznik
uchwala_KChD_39_IX-2015_20151214_HAZ

Uchwała nr 1/VIII/2014 w sprawie zmiany przedstawiciela Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w Dolnośląskiej Radzie ds. Młodzieży
Uchwała nr 2/VIII/2014 w sprawie uchylenia własnej uchwały nr 23/2013 z dnia 14.11.2013 r. w sprawie powołania Fundacji „Od Nowa”
Uchwała nr 3/VIII/2014 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania samochodem KIA „Carnival” o numerach rejestracyjnych DW844SK
Uchwała nr 4/VIII/2014 W sprawie przyjęcia zmian w projekcie budżetu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na rok 2014
Uchwała nr 4/VIII/2014 Załącznik
Uchwała nr 5/VIII/2014 Regulamin Komendy
Uchwała nr 6/VIII/2014 W sprawie zwołania IX Zjazdu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Uchwała nr 7/VIII/2014 W sprawie w sprawie liczby delegatów na IX zjazd Chorągwi Dolnośląskiej wybieranych w poszczególnych Hufcach
Uchwała nr 8/VIII/2014 W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej
Uchwała nr 9/VIII/2014 W sprawie procedury mianowania instruktorów Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Uchwała nr 9/VIII/2014 Załącznik
Uchwała nr 10/VIII/2014 W sprawie zmiany uchwały własnej nr 7/VIII/2014 w sprawie liczby delegatów na IX zjazd Chorągwi Dolnośląskiej wybieranych w poszczególnych Hufcach
Uchwała nr 11/VIII/2014 W sprawie procedury zatwierdzenia wypoczynku w ramach organizacji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Uchwała nr 11/VIII/2014 Załącznik
Uchwała nr 12/VIII/2014 W sprawie przyjęcia poprawionego sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na rok 2014
Uchwała nr 13/VIII/2014 W sprawie sprawozdania organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Uchwała nr 14/VIII/2014 W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności programowej i kształceniowej Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w roku 2013
Uchwała nr 15/VIII/2014 W sprawie wniosku do Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP dotyczącego podziału wyniku finansowego za rok 2012 i 2013
Uchwała nr 16/VIII/2014 W sprawie przyjęcia regulaminu konkursu harcerska przygoda
Uchwała nr 16/VIII/2014 Załącznik
Uchwała nr 17/VIII/2014 W sprawie przyjęcia planu pracy Komendy Chorągwi
Uchwała nr 17/VIII/2014 Załącznik
Uchwała nr 18/VIII/2014 W sprawie przyjęcia regulaminu Rajdu Graniaca 2014
Uchwała nr 18/VIII/2014 Załącznik
Uchwała nr 19/VIII/2014 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia pod względem formalno-rachunkowym dokumentów powodujących skutki finansowo gospodarcze w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Uchwała nr 20/VIII/2014 W sprawie przyjęcia procedury planowania pracy Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Uchwała nr 20/VIII/2014 Załącznik
Uchwała nr 21/VIII/2014 W sprawie przyjęcia procedury organizacji przedsięwzięć Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Uchwała nr 21/VIII/2014 załącznik – procedura przedsięwzięcia
Uchwała nr 22/VIII/2014 W sprawie powołania pełnomocnika prawnego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Uchwała nr 23/VIII/2014 W sprawie wniosku do Głównej Kwatery ZHP o wyrażenie zgody na zakup lokalu nieieszkalnego dla hufca Świdnica i obciążenie jego hipoteki na rzecz Gminy miasta Świdnica do czasu pełnej spłaty zobowiązania
Uchwała nr 24/VIII/2014 W sprawie przedłożenia IX. zjazdowi Corągwi Dolnośląskiej ZHP projektu uchwały zjazdowej
Uchwała nr 25/VIII/2014 W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendy Chorągwi Dolnośląskiej w kadencji 2010-2014
Uchwała nr 26/VIII/2014 W sprawie zmian w uchwale 27/2013 z dnia 04 grudnia 2013 roku Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w sprawie zasad świadczenia usług wewnętrznych sprawie

Uchwała nr 2/2014 pełnomocników ds. Chorągwi Dolnośląskiej ZHP W sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie pracy Chorągwi Dolnośląskiej
Uchwała nr 2/2014 Załącznik
Uchwała nr 1/IX/2014 W sprawie zgody na ustanowienie hipoteki nieruchomości
Uchwała nr 2/IX/2014 W sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr 1 do Uchwały własnej 20/VIII/2014 z dnia 6/VIII/2014 W sprawie przyjęcia procedury planowania pracy w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Uchwała nr 2/IX/2014 Załącznik
Uchwała nr 3/IX/2014 W sprawie procedury zatwierdzenia wypoczynku w ramach organizacji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Uchwała nr 3/IX/2014 Załącznik
Uchwała nr 4/IX/2014 W sprawie wysokości naliczanych hufcom kosztów obsługi HAL
Uchwała nr 5/IX/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na okres styczeń 2015 – czerwiec 2016
Uchwała nr 5/IX/2014 Załącznik
Uchwała nr 6/IX/2014 w sprawie przedłożenia Radzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP projektu planu operacyjnego Chorągwi Dolnośląskiej na rok 2015
Uchwała nr 6/IX/2014 Załącznik