Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Sąd Harcerski

Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi.

Skład Sądu Harcerskiego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP:

  1. hm. Ryszard GACEK, Hufiec Łagiewniki – Przewodniczący
  2. hm. Teresa MAZIARZ-MACHAY, Hufiec Wrocław Południe – Wiceprzewodnicząca
  3. hm. Stanisław KALINOWSKI, Hufiec Świdnica – Wiceprzewodniczący
  4. hm. Marek CHARAŃCZUK, Hufiec Legnica
  5. hm. Łukasz NOWICKI, Hufiec Lubin
  6. hm. Marian PUSZKA, Hufiec Oława
  7. hm. Marek STOCHMIAŁEK, Hufiec Wrocław
  8. hm. Krzysztof WOJTAS, Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej
  9. hm. Jarosław ZIÓŁKOWSKI, Hufiec Wrocław Południe