Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Sąd Harcerski

Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi.

Skład Sądu Harcerskiego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP kadencji 2022-2026

  1. hm. Jarosław Ziółkowski (Hufiec Wrocław Południe) – Przewodniczący Sądu,
  2. hm. Teresa Maziarz – Machay (Hufiec Wrocław Południe) – Wiceprzewodnicząca,
  3. hm. Stanisław Kalinowski (Hufiec Świdnica) Wiceprzewodniczący,
  4. hm. Marian Puszka (Hufiec Oława),
  5. hm. Marek Stochmiałek (Hufiec Wrocław),
  6. hm. Łukasz Nowicki (Hufiec Lubin),
  7. hm. Grażyna Bróż (Hufiec Kłodzko),
  8. hm. Krzysztof Wojtas (Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej),
  9. hm. Andrea Kowerko (Hufiec Łagiewniki),

Aby się skontaktować z sądem wyślij mail: sadharcerski@dolnoslaska.zhp.pl