Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Dolnośląski Referat Harcerski

SKŁADZADANIANAJBLIŻSZE DZIAŁANIAMATERIAŁY REFERATU I CHORĄGWIANEMATERIAŁY GK ZHPKONTAKT
 • hm. Zbigniew Nowak (Hufiec Głogów) – Kierownik Referatu
 • hm. Krzysztof Makaro (Hufiec Bolesławiec)
 • phm. Ewa Chomyszyn (Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej)
 • phm. Kaja Kowalska (Hufiec Jawor)
 • phm. Paulina Potera (Hufiec Głogów)
 • phm. Natalia Szyry (Hufiec Wrocław Wschód)
 • phm. Gilbert Tomal (Hufiec Powiatu Trzebnickiego)
 • pwd. Wojciech Kruszyński (Hufiec Brodnica – Ch. Kujawsko-Pomorska)
hm. Zbigniew Nowak W swoim doświadczeniu Drużynowy i Namiestnik Harcerski, Komendant Szczepu, Instruktor Referatu Harcerskiego Chorągwi. Instruktor, a następnie Szef Zespołu Harcerskiego Głównej Kwatery ZHP. Pierwsze instruktorskie szlify zdobywał w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Ze strony kształceniowej – członek, a później Szef Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej i Zastępca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą, instruktor szkół instruktorskich – najpierw wielkopolskiej, aktualnie dolnośląskiej. Sekretarz Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Para się zarówno działalnością programową, metodyczną, jak i kształceniową. Współautor propozycji programowych i poradników, członek komend i komendant licznych kursów i warsztatów dla drużynowych, form dla namiestników, szczepowych, kursów podharcmistrzowskich Woodbadge, kursów kadry kształcącej. Współorganizator podobozów na Zlotach Kadry ZHP w 2015 i 2017 roku, Letniej Akcji Szkoleniowej w 2016 roku, Konferencji Harcmistrzowskiej „Fair play – nasza postawa” i Konferencji Metodycznej „Wyzwania” – obu w 2018 roku, odpowiadał za wsparcie kadry kursów drużynowych harcerskich podczas trzech edycji Kursu dla Kadry Kształcącej Drużynowych „Metodyk” (2016, 2017, 2018). Posiada Złotą Odznakę Kadry Kształcącej i Złotą Odznakę Kadry Programowej. Odznaczony: Brązowym Krzyżem „za zasługi dla ZHP”, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”, Odznaką „Harcerska Służba Wielkopolsce”. Laureat Dolnośląskiego Plebiscytu „Niestrudzeni 2019” w kategorii „Praca z kadrą”. Zawodowo pielęgniarz, zapalony pracą jako instrumentariusz na bloku operacyjnym, pracujący głównie przy operacjach ortopedycznych i traumatologicznych. W trakcie studiów magisterskich i z planem zakończenia specjalizacji pielęgniarza operacyjnego. Prywatnie lubi tańczyć, prowadzić auto, jest fanem serii „Harry Potter”, uwielbia filmy Disneya (w tym Marvela). Lubi zapach kawy i smak gorącej czekolady. Gdy czyta książki – są to kryminały.
hm. Krzysztof Makaro Pochodzi i mieszka obecnie w Bolesławcu, gdzie rozpoczął swoją harcerską drogę w 2002r. Został instruktorem w 2009 roku. Swoją harcmistrzowską próbę zakończył w 2019 roku. Cały czas związany jest ze środowiskiem Związku Drużyn “Lawina” w Bolesławcu. W hufcu pełni funkcję członka Komisji Stopni Instruktorskich i Komisji Rewizyjnej. Jest również sekretarzem Chorągwianej Komisji Rewizyjnej. Jest członkiem Kręgu Instruktorskiego “Szwadron”, który wspiera organizacyjnie hufiec w jego przedsięwzięciach. Wcześniej członek i współorganizator kursów w międzyhufcowym zespole kadry kształcącej, obecnie w swoim macierzystym hufcu stara się uruchomić hufcowy zespół kadry kształcącej. Posiada Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku matematyka, aktualnie pracuje jako informatyk. Lubi spędzać czas w górach, a las odwiedza o każdej porze roku. Ma żonę Malwinę.
phm. Ewa Chomyszyn Swoją przygodę z harcerstwem rozpoczęła w 2009r. w 9 Wałbrzyskiej Drużynie Harcerskiej „Echo”, w której pełniła funkcję zastępowej, a następnie przybocznej. W 2015r. założyła 7 Wałbrzyską Drużynę Harcerską „Qgórze”, którą prowadzi do dnia dzisiejszego. Jest członkinią Kręgu Instruktorskiego „CirQlum”. Pełni funkcję zastępcy komendanta XII Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Q” im. Harcerskich Bohaterów II Wojny Światowej oraz członkini Komendy Hufca Ziemi Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego Ciasnochy. Zawodowo pracuje jako nauczyciel. Jest studentką studiów magisterskich na kierunku terapia pedagogiczna. Chętnie odkrywa i zwiedza nowe miejsca, uwielbia wschody i zachody słońca, górskie widoki, arbuza i herbatę w dużych ilościach.
phm. Kaja Kowalska W szeregach Związku Harcerstwa Polskiego od ponad 15 lat. Przez 5 lat prowadziła drużynę harcerską, z której wyodrębniła się gromada zuchowa. Drużynowymi zostali jej wychowankowie. Obecnie pełni funkcję komendantki 1 Lwóweckiego Szczepu Harcerskiego „Topazowy Kamień” oraz z-cy komendanta Hufca ZHP Jawor. Od 6 lat nadzoruje pracę lwóweckich jednostek ZHP. Współorganizuje dla nich śródroczne biwaki oraz wakacyjne obozy w ramach Harcerskiej Akcji Letniej. Dba o rozwój swoich harcerzy i instruktorów koordynując realizację ich prób na kolejne stopnie oraz motywując do uczestnictwa w kursach. W tym roku (2020) pierwszy raz zorganizowała dla funkcyjnych lwóweckich jednostek kurs zastępowych i przybocznych, który ma w planie wpisać w kalendarz cyklicznych imprez szczepu. Od początku swojej instruktorskiej pracy ściśle współpracuje z rodzicami zuchów i harcerzy (czego efektem jest m.in. powstanie Harcerskiej Grupy Artystycznej „Krajka”), a także lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami, szkołami oraz przedsiębiorcami. Dzięki otwartości na drugiego człowieka w krótkim czasie zyskała wielu sojuszników, którzy systematycznie wspierają działania harcerzy. Za swoją pracę nad rozwojem harcerstwa we Lwówku Śl. została wyróżniona w Ogólnopolskim Plebiscycie Instruktorskim „Niezwyczajni 2018” – laureatka w kategorii „Młody Lider”. Efektem jej pracy jest odbudowanie po długiej przerwie struktur ZHP w jej rodzinnym mieście oraz prężnie działający szczep. Prywatnie studentka pielęgniarstwa na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Uwielbia górskie wędrówki i noclegi w klimatycznych górskich schroniskach. W wolnych chwilach, domowym zaciszu pogrywa na gitarze oraz próbuje zaprzyjaźnić się z ukulele.
phm. Paulina Potera Swoją harcerską przygodę rozpoczęła w 2011 roku dołączając do 6. Drużyny Harcerskiej Pumy. Przez cały okres swojej harcerskiej działalności pozostała związana z tą jednostką pełniąc funkcję przybocznej, a następnie drużynowej. Bardzo ceni sobie pracę z drugim człowiekiem, dzięki czemu oprócz bycia Instruktorką Dolnośląskiego Referatu Harcerskiego aktualnie pełni funkcję: Namiestniczki Harcerskiej Hufca ZHP Głogów, Zastępcy Komendantki I Szczepu Harcerskiego oraz drużynowej. Jej przewodnim hasłem jest stwierdzenie “Nie ma rzeczy niemożliwych”. Z optymizmem patrzy w przyszłość, uwielbia stawiać sobie nowe wyzwania i jeszcze bardziej je realizować. Prywatnie spełnia jedno ze swoich marzeń – studiuje Psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wolny czas spędza aktywnie: lubi jeździć na rolkach, rozmawiać oraz spacerować zwłaszcza w naturalnej przestrzeni, gdzie może odkrywać nowe, piękne miejsca.
phm. Natalia Szyry Wrocław jest jej rodzinnym miastem i właśnie tutaj, w 48 Wrocławskiej Drużynie Harcerek “Oszołomki”, rozpoczęła swoją harcerską przygodę. Pełniła funkcję Drużynowej i Zastępczyni Komendantki Szczepu ds. programowych. Od 2016 roku związana z Hufcem ZHP Wrocław Wschód, w którym najpierw, jako Członkini Komendy, czuwała nad jakością programu jednostek i hufca, a w 2019 roku rozpoczęła pracę na funkcji Komendantki. Jej harcerskie działania obejmują pracę programową, metodyczną i kształceniową. Jest współautorką propozycji programowych, posiada Brązową Odznakę Kadry Kształcącej. Przewodzi Hufcowej Kapitule Stopni Wędrowniczych. Najlepiej wspomina czasy, w których prowadziła zastęp harcerski, dlatego szczególną wagę przywiązuje do wspierania drużynowych w szkoleniu młodszej kadry jednostek. Od trzech lat organizuje Hufcowe Kursy Zastępowych i Przybocznych .ZIP. W 2018 roku uczestniczyła w organizacji Rajdu Granica, przygotowując program przedsięwzięcia. Rok temu, podczas Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej w Zgorzelcu, była odpowiedzialna za przygotowanie i realizację Trasy Harcerskiej. Prywatnie studentka Górnictwa i Geologii w trakcie pisania pracy dyplomowej. Po uzyskaniu tytułu inżyniera planuje rozpocząć studia magisterskie na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. W czasie wolnym poszerza kolekcję roślin doniczkowych, głaszcze koty i wyprowadza gekony na spacery poza terrarium. Uwielbia kawę i słuchanie muzyki w podróży. Lubi prowadzić samochód, malować akwarelą, wyplata makramy i gra na gitarze. Potrafi skręcać zwierzątka z balonów. Chciałaby nauczyć się lepienia z gliny i szkliwienia naczyń. Jej marzeniem jest zamieszkać w Norwegii.
phm. Gilbert Tomal Wywodzi się z Hufca ZHP „Piast” Poznań – Stare Miasto, w którym rozpoczął swoją harcerską drogę w 2000 roku przez 4 lata był drużynowym 21 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Rejtana. Następnie przez 4 lata wspierał Zespół Promocji i Informacji Hufca “Piast” im. Powstańców Wielkopolskich. – Od 2010r związany z Województwem Dolnośląskim. – Od 2014r Instruktor Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego im hm. Tadeusza Zawadzkiego ps. “Zośka” gdzie początkowo współpracuje z 5 Szczepem Harcerskim „Gniazdo”. – Od 2018r reaktywuje ruch harcerski ZHP w mieście Wołów. Obecnie pełni funkcję drużynowego 27 Wołowskiej Drużyny Harcerskiej „Bratnie Płomienie”, a także komendanta 4 Szczepu Harcerskiego „Quo Vadis”. – Od 2019r jest instruktorem działającym w Dolnośląskim Referacie Harcerskim. Przez 12 edycji wspierał swoim doświadczeniem największą w Polsce cykliczną imprezę o charakterze służby – Harcerska Służba Lednica. Podczas swojej harcerskiej służby wychował kolejnych 7 instruktorów. Obecnie jest w trakcie realizacji próby na stopień harcmistrza. Pasjonat turystyki górskiej i krajoznawczej. Obecnie realizuje projekt zdobywania Korony Gór Polski. Uwielbia śpiewać szanty i jeździć samochodem. Jego marzeniem jest nauczyć się grać na gitarze oraz zdać patent żeglarski. W 2012r został odznaczony przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej odznaką Harcerska Służba Wielkopolsce. Natomiast w 2019r medalem ministra zdrowia Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu w sumie oddał już 30 litrów krwi. Pełni zawodową służbę wojskową w 2 Kompanii Regulacji Ruchu w Oleśnicy. Ma żonę Magdalenę.
pwd. Wojciech Kruszyński Pochodzi z Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie rozpoczął swoją harcerską drogę w 2013 r. w Hufcu ZHP Brodnica im. Ziemi Michałowskiej. Tam zamknął próbę na stopień przewodnika w 2017 r. i pełnił funkcję przybocznego w 51 Wodnej Drużynie Harcerskiej im. Daniela Różyńskiego. Obecnie w hufcu pełni funkcję Lokalnego Inruktora ds. Ochrony Danych Osobowych oraz Administratora Ewidencji TIPI. Od 2018 r. studiuje w swoim drugim rodzinnym mieście – Wrocławiu, obecnie kierunek transport na Politechnice Wrocławskiej. Jest również członkiem komendy Wrocławskiego Kręgu Akademickiego “Polifonia”, który zrzesza harcerzy z całej Polski studiujących we Wrocławiu. Oprócz tego jest wolontariuszem wrocławskiej fundacji WeźPomóż, która przekazuje produkty spożywcze o krótkiej dacie ważności do potrzebujących oraz stawia lodówki społeczne w całej Polsce. Od 2019 r. działa w Dolnośląskim Referacie Harcerskim, z którym m.in. współorganizował trasę harcerską na Zlocie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w Zgorzelcu. Uwielbia podróżować rowerem, autem, jachtem, pieszo, autostopem i pociągiem. Interesuje się geografią, kartografią, krajami byłego bloku wschodniego oraz wszelkimi zagadnieniami związanymi z transportem pasażerskim i towarowym. Jego największym marzeniem jest zobaczyć mongolski step.
Poniższe zadania wynikają z Uchwały nr 10/XI/2020 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z 13.05.2020 r. w sprawie przyjęcia Standardu pracy Dolnośląskich Referatów Metodycznych wraz z załącznikiem.

Zadania wykonywane względem instruktorów odpowiedzialnych za wsparcie metodyczne drużynowych (członkowie komend hufców, namiestnicy, szczepowi).

Szkolenie kadry metodycznej
 1. Kursy i szkolenia dla kadry metodycznej poziomu hufcowego – zadanie realizowane we współpracy z Dolnośląską Szkołą Instruktorską „MŁYN”,
 2. Wsparcie organizacji kursów drużynowych – może być ono realizowane poprzez:
 • Wsparcie komendy kursu, organizowanego przez Hufcowy lub Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej (np. poprzez konsultację programu, pomoc w organizacji, prowadzenie pojedynczych zajęć),
 • Współorganizację kursu (np. poprzez członkostwo w komendzie, udział instruktora referatu jako komendanta kursu itd.),
 • Organizację kursu przez referat we współpracy z dowolnym hufcowym/międzyhufcowym ZKK lub DSI „Młyn”.
Kontakt i wsparcie
 1. Kontakt indywidualny – zapewniający wzajemną wiedzę o działaniach podejmowanych w chorągwi i hufcu, informację o działaniach zespołów itd.
 2. Spotkania wymiany doświadczeń – organizowane, by podnosić kompetencje oraz dawać możliwość integracji pomiędzy instruktorami odpowiedzialnymi w hufcach za wsparcie metodyczne drużynowych, w tym realizowane w formie warsztatów,
 3. Wsparcie organizacji metodycznych wydarzeń hufcowych – może być ono realizowane poprzez:
 • Wsparcie w zakresie merytorycznym,
 • Promocję wydarzenia,
 • Udział w wydarzeniu instruktorów referatu,
 • Współorganizację przez instruktorów referatu.

Zadania wykonywane względem członków komend hufców odpowiedzialnych za wsparcie metodyczne, namiestników, szczepowych oraz innych instruktorów-metodyków (np. doświadczonych drużynowych)

Inspiracje metodyczne
 1. Formy wymiany doświadczeń, np. konferencje, warsztaty, seminaria, spotkania itp. (w przypadku, gdy są to formy kształceniowe – zadanie wykonywane jest we współpracy z Dolnośląską Szkołą Instruktorską „MŁYN”),
 2. Publikacje i materiały metodyczne – zadanie realizowane we współpracy z Dolnośląskim Zespołem Inspiracji i Poradnictwa – może być realizowane poprzez:
 • Tworzenie lub współtworzenie materiałów metodycznych (np. propozycji programowych, poradników, gier itd.),
 • Tworzenie lub współtworzenie publikacji (np. czasopism, książek),
 • Rozpowszechnianie materiałów wytworzonych przez inne zespoły chorągwi lub tworzonych w przeszłości, w tym współpraca z Chorągwianą Komisją Stopni Instruktorskich w kontekście przekazywania materiałów z prób.
 • Rozpowszechnianie materiałów udostępnianych przez centralę ZHP (tworzone przez wydziały i zespoły GK ZHP lub inne chorągwie ZHP),
 • Rozpowszechnianie materiałów udostępnionych przez hufce Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, w tym współpraca z hufcowymi, międzyhufcowymi Komisjami Stopni Instruktorskich w kontekście przekazywania materiałów z prób.

Wszystkie powyższe działania składają się na realizację najważniejszego zadania Dolnośląskich Referatów Metodycznych, jakim jest tworzenie wspólnoty metodycznej. 

Tworzenie wspólnoty metodycznej
 1. Budowanie stałych więzi w zespole oraz z osobami, z którymi pracujemy (instruktorzy w hufcach).
 2. Stwarzanie wspólnej przestrzeni do spotkań:
 • Przestrzeń wymiany doświadczeń (spotkania, warsztaty itd.),
 • Przestrzeń lokalowa,
 • Wspólne kanały komunikacji:
  • Wewnętrzne – między instruktorami referatu;
  • Zewnętrzne – dla wspólnoty metodycznej budowanej na poziomie chorągwi.

Ze względu na trwającą pandemię, poniższe terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od bieżącej sytuacji

STYCZEŃ 2021
 • Zadania dla zastępów – fanpage na fb,
 • Promowanie propozycji programowych – fanpage na fb,
 • Promowanie dobrych praktyk dolnośląskich hufców – fanpage na fb,
 • 19.01.2021: Spotkanie robocze referatu (on-line),
 • 26.01.2021: Spotkanie (teams) Referatów Harcerskich Chorągwi ZHP – udział w wydarzeniu.
LUTY 2021
 • Zadania dla zastępów – fanpage na fb (kontynuacja działania),
 • Promowanie propozycji programowych – fanpage na fb (kontynuacja działania),
 • Promowanie dobrych praktyk dolnośląskich hufców – fanpage na fb (kontynuacja działania),
 • 16.02.2021: Spotkanie robocze referatu.
MARZEC 2021
 • 16.03.2021: Spotkanie robocze referatu (on-line),
 • 21.03.2021: Spotkanie Drużyny Złotych Sznurów – udział w wydarzeniu,
 • 26-28.03.2021: Kurs Drużynowych Harcerskich (cz.1/3).
KWIECIEŃ 2021
 • 16-18.04.2021: Ogólnopolska Zbiórka Referatów Metodycznych organizowana przez Wydział Wsparcia Metodycznego GK ZHP – udział w wydarzeniu,
 • 23-25.04.2021: Kurs Drużynowych Harcerskich (cz.2/3).
MAJ 2021
 • 04.05.2021: Spotkanie robocze referatu (on-line),
 • 07-09.05.2021: Kurs Drużynowych Harcerskich (cz.3/3),
 • 07-09.05.2021: Drużynowy 2.0 – warsztaty dla doświadczonej kadry drużyn harcerskich.
CZERWIEC 2021
 • 03-06.06.2021: Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP we Wrocławiu – organizacja programu dla drużyn harcerskich,
 • 22.06.2021: Spotkanie robocze referatu.
SIERPIEŃ 2021
 • Chorągwiana Akcja Szkoleniowa – szkolenia, kursy i warsztaty dla kadry dolnośląskich hufców.
WRZESIEŃ 2021
 • 09-12.09.2021: XXIX Rajd Granica – wsparcie przedsięwzięć programowych.
PAŹDZIERNIK 2021
 • 15-17.10.2021: Ogólnopolska Zbiórka Referatów Metodycznych organizowana przez Wydział Wsparcia Metodycznego GK ZHP – udział w wydarzeniu.
LISTOPAD 2021
 • 19-21.11.2021: Biwak Drużyny Złotych Sznurów – udział w wydarzeniu.
GRUDZIEŃ 2021
 • 03-05.12.2021: Zimowa Zadyma Metodyczna – warsztaty dla kadr drużyn harcerskich.
DZIAŁANIA JESZCZE NIEOKREŚLONE W KALENDARZU LUB DŁUGOTERMINOWE
 • Propozycja Programowa „Odkrywcy Dolnego Śląska” – współtworzenie chorągwianej propozycji w zakresie metodyki harcerskiej,
 • wsparcie i kontakt z osobami odpowiedzialnymi za wspieranie metodyczne w hufcach (namiestnicy, szczepowi, komendy hufców),
 • śledzenie informacji nt. zmian Systemu Instrumentów Metodycznych (SIM) oraz propagowanie nowych rozwiązań (w przypadku podjęcia decyzji RN ZHP i GK ZHP w sprawie ich przyjęcia),
 • spotkania robocze w okresie październik-grudzień 2021 (na razie bez wskazanego terminu).
Jeżeli chcesz skontaktować się z Dolnośląskim Referatem Harcerskim, napisz wiadomość e-mail na harcerski@dolnoslaska.zhp.pl