Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Rada Chorągwi

Rada Chorągwi m.in. ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych, dokonuje corocznej oceny działalności komendy chorągwi i przekazuje ją do komisji rewizyjnej chorągwi, opiniuje budżet chorągwi, opiniuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia i ocenia jego realizację, decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych, ocenia realizację strategii rozwoju chorągwi.

Skład Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP kadencji 2018-2022

  1. hm. Anna KIRKIEWICZ, Hufiec Oława – Przewodnicząca Rady
  2. hm. Aleksandra BRYŁKOWSKA, Hufiec Świdnica – Wiceprzewodnicząca Rady
  3. hm. Zbigniew WARZYŃSKI, Hufiec Wrocław – Wiceprzewodniczący Rady
  4. phm. Mariusz Szwarczyński, Hufiec Lubań
  5. hm. Paulina LEW, Hufiec Lubin
  6. hm. Bartłomiej LISSEK, Hufiec Kłodzko
  7. hm. Barbara MATUSZEWSKA, Chorągiew Dolnośląska
  8. hm. Jakub MATUSZCZYK, Chorągiew Dolnośląska
  9. hm. Andrea KOWERKO, Hufiec Łagiewniki
  10. hm. Małgorzata ZIÓŁKOWSKA, Hufiec Wrocław Południe

Aby skontaktować się z Radą Chorągwi Dolnośląskiej, wyślij wiadomość e-mail na rada@dolnoslaska.zhp.pl