Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Rada Chorągwi

Rada Chorągwi m.in. ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych, dokonuje corocznej oceny działalności komendy chorągwi i przekazuje ją do komisji rewizyjnej chorągwi, opiniuje budżet chorągwi, opiniuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia i ocenia jego realizację, decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych, ocenia realizację strategii rozwoju chorągwi.

Skład Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP kadencji 2022-2026

Wybrana Rada Chorągwi ukonstytuowała się w składzie:
  1. hm. Paulina Lew (Hufiec Lubin) – Przewodnicząca Rady,
  2. hm. Bartłomiej Lissek (Hufiec Kłodzko) – Wiceprzewodniczący Rady,
  3. phm. Przemysław Kucharek (Hufiec Łagiewniki),
  4. hm. Anna Kamzol – Suś (Hufiec Syców),
  5. hm. Joanna Sawicka (Hufiec Bolesławiec),
  6. phm. Aleksandra Skrobek (Hufiec Świdnica),
  7. phm. Natalia Krajewska (Hufiec Głogów),
Aby skontaktować się z Radą Chorągwi Dolnośląskiej, wyślij wiadomość e-mail na rada@dolnoslaska.zhp.pl