Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Rada Chorągwi

Rada Chorągwi m.in. ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych, dokonuje corocznej oceny działalności komendy chorągwi i przekazuje ją do komisji rewizyjnej chorągwi, opiniuje budżet chorągwi, opiniuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia i ocenia jego realizację, decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych, ocenia realizację strategii rozwoju chorągwi.

Skład Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP kadencji 2018-2022

 1. hm. Anna KIRKIEWICZ, Hufiec Oława – Przewodnicząca Rady
 2. hm. Aleksandra KARWALA, Hufiec Świdnica – Wiceprzewodnicząca Rady
 3. hm. Zbigniew WARZYŃSKI, Hufiec Wrocław – Wiceprzewodniczący Rady
 4. phm. Mariusz Szwarczyński, Hufiec Lubań
 5. phm. Konrad KRAKOWIAK, Hufiec Wrocław Wschód
 6. hm. Paulina LEW, Hufiec Lubin
 7. hm. Bartłomiej LISSEK, Hufiec Kłodzko
 8. hm. Barbara MATUSZEWSKA, Hufiec Środa Śląska
 9. hm. Jakub Matuszczyk, Chorągiew Dolnośląska
 10. hm. Andrea WILK, Hufiec Łagiewniki
 11. hm. Małgorzata ZIÓŁKOWSKA, Hufiec Wrocław

Aby skontaktować się z Radą Chorągwi Dolnośląskiej, wyślij wiadomość e-mail na rada@dolnoslaska.zhp.pl