Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Rada Chorągwi

Rada Chorągwi m.in. ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych, dokonuje corocznej oceny działalności komendy chorągwi i przekazuje ją do komisji rewizyjnej chorągwi, opiniuje budżet chorągwi, opiniuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia i ocenia jego realizację, decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych, ocenia realizację strategii rozwoju chorągwi.

Skład Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

 1. hm. Anna KIRKIEWICZ  (Hufiec Oława) – Przewodnicząca Rady,
 2. hm. Zbigniew WARZYŃSKI (Hufiec Wrocław) – Wiceprzewodniczący Rady,
 3. hm. Agnieszka CZAJKOWSKA- WRÓBEL (Hufiec Kamienna Góra),
 4. phm. Jędrzej KOWALEWSKI (Hufiec Świdnica),
 5. hm. Paulina LEW (Hufiec Lubin),
 6. phm. Andrzej WANICZEK (Hufiec Lubań) (po rezygnacji hm. Łukasza Lewandowskiego)
 7. phm. Daniel RYDZ (Hufiec Świdnica)
 8. pwd. Artur WOJTASZEK (Hufiec Powiatu Trzebnickiego)
 9. hm. Małgorzata ZIÓŁKOWSKA (Hufiec Wrocław)
 10. phm. Damian WAWRZYNIAK (Hufiec Lubań) (od 14.04.2016 r., po rezygnacji hm. Jarosława Reuta),
 11. hm. Kamil DOMAŃSKI (Hufiec Wrocław) (od 6.10.2016 r., po rezygnacji hm. Tomasza Sikory).

Aby skontaktować się z Radą Chorągwi Dolnośląskiej, wyślij wiadomość e-mail na rada@dolnoslaska.zhp.pl