Oświadczenie Komendanta Hufca ZHP w Legnicy

poczujzime

Druhny i Druhowie,

przekazujemy oświadczenie Komendanta Hufca ZHP w Legnicy:

„W  imieniu Komendy Hufca ZHP Legnica im. Janusza Korczaka, oświadczam, że zimowisko organizowane w terminie 10.02-19.02.2017 r. w Górze Świętej Anny w woj. opolskim, przez Pana Jerzego Janickiego, nie jest formą wypoczynku organizowaną przez Hufiec ZHP Legnica. Organizatorem wypoczynku jest Muzeum Techniki i Motoryzacji w Legnicy i na nim spoczywał obowiązek dokonania zgłoszenia do właściwego Kuratorium Oświaty.
Zimowisko nie otrzymało akceptacji władz harcerskich, w związku z tym Komenda Hufca nie ponosi odpowiedzialności za warunki, program oraz wydarzenia, które mogą mieć miejsce podczas tego zimowiska.
Jednocześnie informuję, iż prawidłowość zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży można zweryfikować w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (koordynator wypoczynku: p. Joanna Król, tel. 500 366 339, e-mail: j.krol@kuratorium.wroclaw.pl).”

pwd. Piotr Szymański
Komendant Hufca

Uzupełnienie:
organizator powyższego wypoczynku nie otrzymał akceptacji władz harcerskich na jego organizację, gdyż wypoczynek postanowił zorganizować poza strukturami ZHP i nie wnioskował o odpowiednią zgodę do władz ZHP.

Źródło: strona Hufca ZHP w Legnicy

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content