Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Nowa 6, Wrocław

Siedziba Chorągwi Dolnośląskiej ZHP znajduje się w śródmieściu Wrocławia, w wyjątkowym budynku przy ulicy Nowej 6. Biuro Chorągwi Dolnośląskiej ZHP pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Większość instruktorów szczebla chorągwianego jest wolontariuszami, dlatego najlepiej jest się skontaktować z nami za pomocą poczty elektronicznej.

Zapraszamy na Nową 6!

 
Biuro Chorągwi

 • Paulina Nowak
 • Zuzanna Bobrowska
 • Dawid Stec
 •  71 736 01 02
Komendant Chorągwi

 • Dorota Kołakowska
 • 71 736 01 01
Zastępca Komendanta

 • Krzysztof Stachów
 • 609 787 777
Skarbnik Chorągwi

 • Adam Gacek
Członek Komendy

 • Jarosław Ziółkowski
 Referat Zuchowy

 • Małgorzata Ziółkowska
 
 Referat Harcerski

 • Marcin Najowicz
 
Referat Starszoharcerski

 • Michał Biały
Referat Wędrowniczy

 • Łukasz Lewandowski
Wydział Wsparcia Programowo-Medodycznego

 • Arkadiusz Rudolf
 • Maciej Horeglad
Referat Zagraniczny

 • Anna Bróż
Referat Inspiracji

 • Bartłomiej Lissek
Referat NS

 • Aldona Karlak
Wychowanie Duchowe

 • Daniel Rydz
 Komisja Stopni Instruktorskich

 • Zbigniew Warzyński
 Dolnośląska Szkoła Instruktorska

 • Żaneta Nawrot
Referat Starszyzny

 • Teresa Maziarz
Wydział Promocji i Komunikacji

 • Marta Zarzeczna
 • Paweł Piech
 • Jakub Bikowski
 • Krzysztof Ostryżniuk
 • Dawid Florczak
 • Wojciech Maruszewski
 • Rafał Cichoń

Wydział ds. pozyskiwania środków

 • Arkadiusz Rudolf
Zespół Kwatemistrzowski

 • Ryszard Żarski