Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2019 – Regulamin

Regulamin Dolnośląskiego Plebiscytu Instruktorskiego NIESTRUDZENI 2019

https://gkzhp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dolnoslaska_zhp_pl/EeOdxtS87RxDlK-ttXKz1eEBCZo6H5Gc355uqZE8m8CzIQ?e=E35UMX