Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2019 – Nominowani- Drużynowy zuchowy

pwd. Adrianna Banaszkiewicz (Hufiec Świdnica)

Druhna pwd. Adrianna Banaszkiewicz jest drużynową 15. Świebodzickiej Gromady Zuchowej „Czarne Stopy”. Swoją przygodę na tej funkcji rozpoczynała mając zaledwie 15 lat, pomimo młodego wieku sprostała stawianymi przed nią wyzwaniom. W listopadzie minionego roku otrzymała odznaczenie „Wzorowy drużynowy” w stopniu brązowym. Ada wraz z kadrą i zuchami z gromady włącza się w liczne akcje i imprezy lokalne organizowane w Świebodzicach. W 2019 roku wzięła udział w Pikniku Lotniczym oraz Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Ponadto jej gromada zdobyła 3. miejsce na festiwalu piosenki Hufca. Adrianna jest przykładem instruktorki, w swej pracy korzysta z różnych urozmaiceń oraz motywuje swoją kadrę do poszerzania wiedzy i umiejętności.

Druhna pwd. Adrianna Banaszkiewicz jest drużynową 15 Świebodzickiej Gromady Zuchowej „Czarne Stopy” od listopada 2016 roku. Swoją przygodę na tej funkcji rozpoczynała mając zaledwie 15 lat. Pomimo młodego wieku sprostała stawianymi przed nią wyzwaniom. Dziś Ada jest wzorową i oddaną drużynową. W roku 2017 ukończyła kurs drużynowych Zuchowych, od czerwca 2019 roku jest instruktorką ZHP w stopniu przewodniczki, a w listopadzie br. otrzymała odznaczenie „Wzorowy drużynowy” w stopniu brązowym. Ada wraz z kadrą i dzieciakami z gromady włącza się w liczne akcje i imprezy lokalne organizowane w naszym mieście. W 2019 roku wzięła udział w Pikniku Lotniczym, Święcie Czekolady – imprezie organizowanej z okazji dnia dziecka, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wraz z swoją kadrą, odpowiedzialna była za przygotowanie akcji charytatywnej na rzecz Blanki i Maćka. Jej gromada bierze udział w imprezach organizowanych przez Hufiec i Chorągiew z licznymi sukcesami. W 2019 roku jej gromada zdobyła 3. miejsce na festiwalu piosenki Hufca, a także I miejsce ex aequo na Rajdzie Czerwonego Misia. Ada jest przykładem instruktorki, motywuje swoją kadrę do poszerzania wiedzy i umiejętności. W 2019 roku jedna osoba z jej kadry ukończyła kurs metodyczny, 4 kurs przewodnikowski, a 2 osoby realizują próbę na stopień przewodnika. Na szczególną uwagę zasługuje praca gromady w zgodzie z metodyką zuchową. W gromadzie działają szóstki, zdobywane są sprawności indywidualne i zespołowe, zuchy realizują gwiazdki. Odbywają się obietnice zucha. Ada wraz z kadrą nie ogranicza się do sprawności objętych regulaminem sprawności. Wraz z gromadą stworzyła i zrealizowała sprawności na podstawie filmów animowanych i fabularnych: „W głowie się nie mieści” oraz „Harry Potter”, cieszących się u dzieci bardzo dużym zainteresowaniem. Ada w swej pracy korzysta z różnych urozmaiceń, stawia na ciekawy program. Jej gromada nie ma problemów finansowych, posiada liczny majątek, zbieralność składek jest wzorowa. Gromada liczy 35 osób.

hm. Iwona Gbiorczyk (Hufiec Głogów)

Druhna Iwona od wielu lat pełni funkcję drużynowej 17. Gromady Zuchowej MISIAKI ROZRABIAKI. Mottem przewodnim jej pracy jest “człowiek uczy się całe życia, a i tak głupi umiera” - fascynuje ją młodzieńcza chęć poznania świata, jaką emanują jej podopieczni – to główny motor napędowy jej pracy! W związku ze swoją pracą angażuje się całym sercem na każdej płaszczyźnie niezależnie od napotykanych przeszkód - pełni wiele funkcji, prowadzi kursy, bierze udział w wyjazdach i wiele innych! Można było ją zauważyć podczas Wyprawy Polarnej, Dolnośląskiego Festiwalu Kultury Harcerskiej PARASOL, czy też podczas Zlotu Twierdz. Za swą pracę została odznaczona Srebrną Odznaką Zasłużona dla Chorągwi Dolnośląskiej. Zaraża swym entuzjazmem niezmiennie pozostając niestrudzoną w swej służbie dla Związku Harcerstwa Polskiego.

W 2019 roku wraz ze swoją gromadą uczestniczyła w życiu hufca, ale i nie tylko. Chętnie uczestniczy w wyjazdach: na Wyprawę Polarną, Dolnośląski Festiwal Kultury Harcerskiej PARASOL czy Zlot Twierdza. Wraz ze swoją gromadą bardzo aktywnie włącza się w życie parafii p.w. NMP Królowej Polski oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie. Swoją służbę w ZHP pełni od wielu lat, a za całokształt działania została nagrodzona Srebrną Odznaką Zasłużona dla Chorągwi Dolnośląskiej w listopadzie 2019. Na swoim koncie ma wiele pozytywnie zamkniętych prób instruktorskich. Dla wielu początkujących adeptów metodyki zuchowej jest wzorem, niezastąpionym autorytetem i osobą godną naśladowania. Realizuje w pełni metodę harcerską, pracując w gromadzie zgodnie z metodyką zuchową, wykorzystując wszystkie instrumenty metodyczne. Jej zuchy zdobywają gwiazdki, realizują sprawności zuchowe indywidualne i zbiorowe. Ponadto druhna Iwona pełni od lat funkcję Komendantki Kolonii Zuchowej, gdzie wraz ze swoimi zuchami w roku 2019 uczestniczyła w wypoczynku, który był doskonałą okazją do podsumowania rocznej pracy gromady. Na koncie posiada wiele znaczących funkcji – od członkini KSI, Członkini Komendy, Komendantki Szczepu, po Namiestniczkę Zuchową. Każda z tych funkcji wykonywana była przez druhnę Iwonę z dużą pasją i zaangażowaniem, a zdobyte dzięki temu doświadczenie nadal wykorzystuje wspierając pracę w hufcu. Wspiera hufcowy Zespół Kadry Kształcącej prowadząc zajęcia na kursie przewodnikowskim, kursie drużynowych – w  szczególności metodyki zuchowej – jak również prowadzi zawsze zajęcia na organizowanym na wiosnę kursie wychowawców i kierowników wypoczynku. Postawa, pasja i pozytywna aura to nie wszystkie z atutów druhny Iwony, którymi dzieli się z innymi, nie tracąc entuzjazmu i zapału do dalszego swojego rozwoju, co też przekłada się na jakość pracy jej gromady.  Druhna Iwona jest NIESTRUDZONA w swojej służbie nie tylko przez to co robi dla swoich podopiecznych, jak wspiera młodych instruktorów i drużynowych ale również za to, że pomimo swoich życiowych zmartwień wykonuje swoją pracę jak należy.

phm. Kamila Jabłońska (Hufiec Zgorzelec)

Kamila Jabłońska prowadzi 16 Grunwaldzką Gromadę „Aurora”. W organizacji jej pracy nie zapomina o metodyce. Potwierdzają to sprawności i gwiazdki na zuchowych mundurach. Gromada ta zdobywa co roku tytuł Grunwaldzki. Małymi krokami - pod pieczą Kamili uzyska ten tytuł już dożywotnio. Druhna w minionym roku harcerskim zorganizowała liczne biwaki, zimowisko i obóz letni. Co więcej, wzięła ona na swoje barki organizację trasy zuchowej podczas Zlotu Chorągwi w Zgorzelcu, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Kamila Jabłońska prowadzi 16 Grunwaldzką Gromadę Zuchową „Aurora”. Ciekawie prowadzone zbiórki zaowocowały tym, że drużyna z 10 osób rozrosła się do 25 osób. W prowadzeniu zbiórek nie zapomina również o metodzie, co potwierdzają sprawności i gwiazdki na zuchowych mundurkach. Gromada zdobywa co roku tytuł Grunwaldzki i – małymi krokami – gromada pod pieczą Kamili uzyska ten tytuł już dożywotnio. Ponadto Kamila utworzyła w hufcu namiestnictwo zuchowe, by wspierać inne gromady hufca. Poza biwakami, udziałem jako wychowawca na zimowisku i obozie letnim Kamila wzięła na swoje barki organizację trasy zuchowej podczas Zlotu Chorągwi w Zgorzelcu, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

pwd. Joanna Noga (Hufiec Powiatu Trzebnickiego)

Pwd. Joanna Noga związała się całym sercem z harcerstwem już w 1990 roku, gdy jako młoda dziewczyn wstąpiła do swego Hufca. Jej chęć do wychowania zuchów zaczęła się od najbardziej ludzkiego gestu - zauważenia, że dzieci na podwórku nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Zapukała do drzwi podupadającego budynku, w którym urzędowało prusickie harcerstwo i wyraziła chęć zorganizowania gromady. Od tamtej chwili życie harcerzy w jej gminie całkowicie się odmieniło. Warto też dodać, iż w 2019 roku jej gromada zwyciężyła w Festiwalu Patriotycznym. Dzięki pełnemu zaangażowaniu odżyła cała organizacja, a nawiązywane przez nią stosunki z różnymi organizacjami przyczyniły się do znacznej poprawy warunków bytowych. Jej podopieczni są zawsze gotowi nieść pomoc przy różnych okazjach. Śmiało można powiedzieć, że był to mały krok dla jednej przewodniczki, ale za to ogromny dla prusickiego harcerstwa.

pwd. Joanna Noga jest z harcerstwem jest związana od 1990 roku, kiedy – jako młoda dziewczyna – uczęszczała na zbiórki i jeździła na obozy harcerskie. Zawsze z sentymentem i dużą radością wspomina swoją kadrę, która rozpaliła w niej ogień harcowania.
Jako dorosła kobieta mająca swoje pociechy zaobserwowała na osiedlu, że dzieci nie umieją się ze sobą bawić, że marnują czas. Z tego powodu zaczęła organizować im różne gry, zabawy, wycieczki rowerowe. Pewnego dnia stwierdziła, że czegoś jej mało, że może warto pójść do przodu. Przypomniała sobie o swoich harcach. Dosłownie zapukała do drzwi hufca mówiąc, że chciałaby założyć gromadę zuchową, ale nie wie, od czego zacząć. I to był strzał w dziesiątkę dla hufca i społeczności, ponieważ w miejscowości Prusice działała wówczas rozpadająca się drużyna harcerska licząca może 5-7 osób. Harcerstwa tam prawnie nie było.
W maju 2016 r. założyła gromadę zuchową i od razu w lipcu pojechała na obóz hufca. Świadczy to tylko o tym, że rodzice jej ufali i znali ją wcześniej, skoro powierzyli jej swoje dzieci. Od tego dnia do chwili obecnej Asia jest drużynową 23 GZ „Ogniste Chochliki” w Prusicach. Przeszła niesamowitą drogę dzięki swojemu oddaniu i zaangażowaniu. Ma dużo energii i chęci do pracy, a zarazem wielki dar jednoczenia sojuszników. Szybko wypracowała stałą współpracę z rodzicami. Następnie przychyliła do sobie władze miasta, dyrektorów: szkoły, domu kultury, biblioteki miejskiej, straży pożarnej. Jej pierwszym sukcesem było uzyskanie dotacji od Burmistrza na mundury harcerskie, dzięki temu każdy zuch i harcerz wstępujący do gromady czy drużyny płaci tylko 50 zł za pełne umundurowanie. Następnie pozyskała fundusze na Harcerską Akcję Letnią – dzieci zapłaciły 450 zł za 12-dniowy obóz. Systematycznie uczestniczy w przedsięwzięciach szkolnych patriotycznych i sportowych.  Włącza się wraz z Biblioteką Miejską do obchodów dnia Pluszowego Misia. Z Domem Kultury współpracuje m. in. przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Do wszystkich działań zawsze angażuje zuchów z gromady. Jest cenionym partnerem dla miasta przy organizacji różnych wydarzeń, w które aktywnie się włącza – m. in. Obchody Niepodległości, Jarmark Bożonarodzeniowy, Dożynki… W 2019 złożyła zobowiązanie instruktorskie, sama próba dała jej jeszcze więcej chęci do działania i świadomość pracy metodycznej. Zuchy chętnie zdobywają sprawności indywidualne i zespołowe. Druhna wszystko systematycznie dokumentuje na profilu gromady. Stale współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu. W ubiegłym roku gromada wzięła udział w Festiwalu Patriotycznym, na którym zajęła I miejsce.
Najważniejszym sukcesem druhny jest przyczynie się do rozwoju harcerstwa na terenie Gminy Prusice, na początku działania nawiązała współpracę z ówczesną drużynową DH. Gmina Prusice, trzy lata temu, była czarną dziurą na mapie harcerstwa. Dzięki pracy Asi i jej oddaniu powstała nie tylko silna gromada zuchowa, ale również przyczyniła się do utworzenia 502 Szczepu Harcerskiego “Brzask”. Asia stale szuka nowych rozwiązań i pomysłów na pracę z dzieci. Obecnie realizuje sprawność archeologa, gdzie na pierwszą zbiórkę z tego cyklu sprawnościowego zaprosiła Panią Archeolog. Zawsze stara się, że by cel był ambitny i atrakcyjny. Ostatnio zorganizowała akcje Pomagamy Lokalnie, w którą włączyła cały szczep. Skontaktowała się z GOPS w Prusicach żeby wyznaczyli rodzinę, która potrzebuje pomocy. Odzew przeszedł nasze oczekiwania.
Asia jest wielkim tytanem pracy na funkcji drużynowej gromady zuchowej. W swojej pracy ciągle pokazuje zuchom, jak ważne są wszystkie płaszczyzny naszego życia poprzez zbiórki i wszelkiego rodzaju działania. Te dzieci jeszcze o tym nie wiedzą, ale mają wielkie szczęście pracując ze swoją druhną. Uczą się od niej wytrwałości w pracy i konsekwencji w dążeniu do celu, co w przyszłość może być kluczem do sukcesu tych zuchów.

pwd. Aleksandra Pliszka (Hufiec Karkonoski)

Pwd. Aleksandra Pliszka – drużynowa 9 Gromady Zuchowej „Małe Ogniki”. Jest ona zuchmistrzynią z pełnym zapałem do pracy. Niestrudzenie prowadzi Gromadę Zuchową od 5 lat i przez ten czas udało się jej wiele osiągnąć. Dowodem jej dobrej pracy z podopiecznymi jest utrzymanie gromady z “akcji 1%”, kiedy to rodzice przekazywali pieniądze na rzecz działania przy corocznym rozliczeniu podatkowym. Prowadzi gromadę z 25 chętnymi zuchami posiadającymi pełne umundurowanie lub dodatkowe wyposażenie oraz wygospodarowała miejsce na harcówkę. W roku harcerskim 2018/19 gromada Aleksandry otrzymała Brązową Odznakę - jako pierwsza gromada w hufcu. Dla Druhny Oli nie ma rzeczy niemożliwych i jest to widoczne w całorocznej pracy jej gromady.

pwd. Aleksandra Pliszka – drużynowa 9 Gromady Zuchowej „Małe Ogniki” od 22.01.2015 roku. Zuchmistrzyni z pełnym zapałem do pracy. Jej priorytetem są właśnie zuchy. Niestrudzenie prowadzi Gromadę Zuchową od 5 lat i przez ten czas udało się jej:
• powiększyć stan liczebny jednostki do 25 osób regularnie uczęszczających na zbiórki,
• doprowadzić większość gromady do pełnego umundurowania, reszta posiada koszulki,
• w roku Harcerskim 2018/19 – gromada otrzymała brązową odznakę hufca jako pierwsza gromada w hufcu (forma współzawodnictwa),
• poszerzyć obrzędowość drużyny o totem z prawdziwego zdarzenia oraz papierową kronikę, którą prowadzą zuchy w ramach sprawności kronikarza,
• zrealizować propozycję programową Czas na Region, Teraz Azja,
• doprowadzić do posiadania własnej harcówki – dzięki stałej współpracy z Przystanią Twórczą w Cieplicach.
Gromada w pełni finansuje się w ciągu roku poprzez akcję 1% dzięki dobrej współpracy z rodzicami oraz predyspozycjach drużynowej.
Ola współpracuje z 93 DH „Płomień” i zachowuje dzięki temu ciąg metodyczny. W naszym Hufcu zuchmistrzów, którzy zajmują się tym pionem, od kilku ładnych lat trudno jest znaleźć. Ola to przykład dobrej drużynowej Gromady Zuchowej.

Druhna Aleksandra od ponad 5 lat prowadzi wzorowo 9 Gromadę Zuchową „Małe Ogniki”. Z wielkim zaangażowaniem i bardzo dużą determinacją prowadzi zbiórki zuchowe oraz organizuje letni i zimowy wypoczynek dla zuchów ze swojej gromady, jak i zaprzyjaźnionych środowisk. Dla Druhny Oli nie ma rzeczy niemożliwych i jest to widoczne w całorocznej pracy jej gromady.