Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2019 – Nominowani- Skuteczne zarządzanie

hm. Sylwia Albrycht (Hufiec Świdnica)

Podharcmistrzyni Sylwia Albrycht już od kilku lat starannie dba o wyposażenie szczepu harcerskiego “Horyzont”, jest odpowiedzialna za niego praktycznie pod każdym ze względów logistycznych. Swoją niestrudzoną pracą na rzecz społeczności harcerskim jest zbudowanie ważnej relacji z kluczowym partnerem – Decathlon. Za sprawą wielu rozmów oraz swych starań udało jej się pozyskać 20 hamaków już w pierwszym roku współpracy! Dba o stan sprzętu, przeprowadza konserwację oraz odpowiednie przechowywanie go. Stara się także systematycznie poszerzać bazę sprzętową. Jest wyśmienitą negocjatorką, a nawiązywanie pozytywnych stosunków z różnymi organami przychodzi jej bez trudu. Idealnym przykładem wydaje się być relacja z dyrekcją szkoły w Grodziszczu, która zapewnia odpowiednie miejsce do odbywania się warsztatów na wielu poziomach terytorialnych. Dzięki niej harcerstwo ma bardzo dobrą opinię w lokalnej społeczności.

Podharcmistrzyni Sylwia Albrycht od kilku lat dba o sprzęt szczepu harcerskiego „Horyzont”. Sylwia jest odpowiedzialna za ewidencjonowanie, zakup i pozyskiwanie sprzętu niezbędnego do realizacji działań programowych Horyzontu. Wśród jej dokonań kwatermistrzowskich jest m.in. zbudowanie relacji z naszym kluczowym partnerem – sklepem Decathlon. Sylwia pozyskała 20 hamaków turystycznych w pierwszym roku współpracy, a w kolejnym kilkadziesiąt bidonów na wodę w ramach wyprawki dla uczestników obozu. Ponadto w czasie wszystkich organizowanych form dba o stan sprzętu oraz jego prawidłową konserwację i przechowywanie. Systematycznie poszerza bazę sprzętową. Sylwia poza samym aspektem rzeczowym, dba także o zaplecze do realizacji form. Utrzymuje bardzo dobre relacje z dyrekcją SP w Grodziszczu, dzięki czemu mogą tu się odbywać zarówno formy szczepowe (warsztaty dla zastępowych) czy chorągwianych (Biwak Młodych Wędrowników). Druhna podharcmistrzyni dba także o pozytywny wizerunek harcerstwa w społeczeństwie lokalnym. We współpracy z Sołectwem Grodziszcze i panią sołtys wraz z wędrownikami zrealizowała już kilka służb na rzecz społeczności lokalnej.

Phm. Sylwia Albrycht jest członkinią Komendy Szczepu (Kwatermistrzynią). Co najważniejsze w jej skutecznym zarządzaniu to fakt, iż odpowiada na potrzeby drużynowych i drużyn. Wspiera bezpośrednią pracą oraz uczy innych tego, co robi, aby w przyszłości młoda kadra mogła także realizować swoje zadania. Sylwia przede wszystkim dba o zaplecze kwatermistrzowskie szczepu, pozyskując sprzęt i budując współpracę z różnymi instytucjami. Sylwia stanowi główny filar organizacji obozów szczepu i wsparcie zarządczo-organizacyjne w trakcie obozów oraz ich rozliczania. Wspiera akcje zarobkowe szczepu, będąc mentorką dla młodej kadry, która dzięki Sylwii może sprawdzać się w często na pierwszy rzut oka trudnych finansowych i organizacyjnych zadaniach.

hm. Michał Czarnecki (Hufiec Jawor)

Druha Michała Czarneckiego śmiało w swym niestrudzonym działaniu na rzecz jaworskiego Hufca można porównać do Kazimierza Wielkiego. Zastał budynek harcerskiej społeczności w opłakanym stanie – z cieknącym dachem, brakiem ogrzewania oraz fatalną pustką. Mogło się wydawać, że jest to koniec ZHP w Jaworze. Rolę Komendanta przejął w 2015 roku, a tym samym rozpoczął się proces naprawczy. Nawiązał ogromną ilość stosunków z lokalnymi władzami oraz stowarzyszeniami, dzięki czemu uzyskano fundusze na remont Domu Harcerza. W swojej harcerskiej pracy wykorzystał koncepcję współzarządzania, która jest nowym podejściem w zarządzaniu. Dziś terytorialnie Hufiec Jawor obejmuje obszar trzech powiatów, a jego działacze nieustannie wpływają na jego rozwój pod opieką harcmistrza Czarneckiego. Do zrobienia jest jeszcze mnóstwo rzeczy, ale na pewno instruktorzy mu w tym pomogą, gdyż potrafi ich zjednoczyć przy sobie. Jest świetnym menadżerem, który potrafi pogodzić pracę z obowiązkami wolontariatu, przy czym nie zapomina o najważniejszym - rodzinie.

Druhny i Druhowie
Stan Hufca Jawor zarówno materialny jak i ilościowy zanim Druh Michał został obdarowany zaufaniem i wybrany przez Zjazd Hufca na funkcję Komendanta był w bardzo złym stanie. Budynek Hufca Jawor nie nadawał się do użytkowania. Cieknący dach, brak ogrzewania i beznadziejna pustka wokół harcerskiej braci skłaniał mnie wtedy do przemyśleń, że niestety ale czas Naszej Organizacji w Jaworze dobiegł końca. W Hufcu a właściwie na jego terenie funkcjonowały wówczas dwa środowiska co świadczyło o tym, że koncepcja rozwoju samopopodtrzymującego się została całkowicie zaniedbana (nie było już młodego pokolenia). Proces naprawczy, rozpoczął wówczas jeszcze Druh Romuald Janz. Niestety stan zdrowia nie pozwolił na dalszy etap prac. Po wybraniu na funkcję Komendanta Hufca Druh Michał Czarnecki rozpoczął proces naprawczy. Wykorzystał przy tym wszystkie możliwości rozwoju egzogenicznego oraz możliwości rozwoju endogenicznego. Zbudował coś co można określić jako Multi-Level Governance (zbudował doskonałą sieć pomiędzy władzami miasta, Komendą Hufca oraz innymi licznymi stowarzyszeniami i organizacjami na terenie miasta Jawor). Tym samym pozyskał środki na dokończenie remontu Budynku Hufca (Domu Harcerza). To co jest istotne a zostało zatracone jeszcze w ostatnich dwóch dekadach przed wyborem Druha Michała Czarneckiego na funkcję komendanta to przywrócenie świadomości harcerskiej pracy. Harcerze oraz harcerski ponownie zaczęli korzystać z kursów oraz innych metod szkoleniowych. To spowodowało, że na nowo można było działać w kategoriach rozwoju samopodtrzymującego się. Wykorzystując spontanicznie sieciowe relacje Druh Michał Czarnecki przywrócił możliwości rozwojowe dla harcerzy i harcerek w Hufcu Jawor. To między innymi dlatego może funkcjonować Drużyna Rosomaki, która zajmuje się tematyką pierwszej pomocy przedmedycznej i stanowi wizytówkę harcerską w naszym mieście. To również dzięki rozwojowi hufca powstało nowe środowisko harcerskie Wataha oraz inne środowiska.
Druhny i Druhowie mogę śmiało stwierdzić, jako dr nauk społecznych, że Druh Michał w sposób praktyczny i być może spontaniczny (tego nie wiem), w swojej harcerskiej pracy wykorzystał koncepcję współzarządzania, która jest nowym podejściem w zarządzaniu i to nie łatwym. Wymaga to nieprawdopodobnie dużej ilości czasu, którego dzisiaj prawie nikt nie ma. Środowisko hufca uczestniczy we wszystkim możliwych projektach miejskich, we wszystkich wydarzeniach kulturalnych miasta np. Międzynarodowe Targi Chleba i Piernika. Harcerze oraz harcerki uczestniczą w wyjazdach na rajdy, biwaki i w innych formach wydarzeń.
Kiedy przypomnę sobie stan wspólnoty przed kadencją Druha Michała a spojrzę realistycznie dzisiaj, moim obowiązkiem jest stwierdzić -Tak udało się. Udało się pomimo wielu braków kadrowych. A za to wszystko odpowiedzialność ponosi właśnie ten człowiek, któremu bez żadnych wątpliwości należy przyznać tytuł skutecznego zarządzania w obszarze materialnym, ilościowym jak również jakościowym.
To dzięki niemu ta Gala odbędzie się w mieście Jawor.
(To co się wydarzyło przez ostatnie lata, może również stanowić doskonałe pole badawcze, jak pokonać kryzys oraz inercję).

hm. Kamil Domański (Hufiec Wrocław)

Druh harcmistrz Kamil Domański od ponad dwóch lat pełni funkcję Komendanta Hufca Wrocław im. Polonii Wrocławskiej. Jego początki przygody związanej z tym stanowiskiem nie należały zdecydowanie do najłatwiejszych. Trudna sytuacja finansowa, wizerunkowa, a także odłączenie się dużej grupy środowisk po nagłej rezygnacji poprzednika druha Kamila zapewniły mu ogrom wyzwań już na początku pracy. Jego największą zasługą jest zdecydowanie odbudowanie pozycji Hufca oraz wypracowanie dobrej opinii wśród władz miasta i lokalnej społeczności. Kadra pod jego wodzą angażuje się w wiele wydarzeń m.in. W Wyprawie Polarnej Zuchów, Zlocie Betlejemskiego Światła Pokoju, czy też Wyprawie Pamięci na Monte Cassino. Dzięki jego zarządzaniu zakupiono nowe namioty, sprzęt kuchenny, a także przeprowadzono renowacją sprzętu. Jego instruktorzy chcą działać, angażują się w wiele inicjatyw, a przede wszystkim czują się przy nim bezpieczni i docenieni.

Druh harcmistrz Kamil Domański od stycznia 2018 r. pełni funkcję Komendanta Hufca Wrocław im. Polonii Wrocławskiej. Przejmował hufiec w bardzo trudnym momencie – po nagłej rezygnacji poprzedniego komendanta, trwającym  ponad pół roku zarządzaniu hufcem przez „organ tymczasowy”, a w końcu odłączeniu się dużej grupy środowisk, które stworzyły nowe hufce – Wrocław Południe i Wrocław Północ.
W momencie obejmowania funkcji przez druha Kamila hufiec był w złej sytuacji finansowej i wizerunkowej. Jego zasługą jest zbudowanie na nowo pozycji i wyrobienie dobrej opinii o hufcu wśród władz miasta i instruktorów. Kadra pod przewodnictwem druha Kamila uczestniczy w chorągwianych i ogólno-ZHPowych wydarzeniach (m.in. Wyprawie Polarnej Zuchów, Zlocie Chorągwii Dolnośląskiej, Wyprawie Pamięci na Monte Cassino, Zlocie Kadry, Zlocie Betlejemskiego Światła Pokoju, pilotażu nowych instrumentów metodycznych). Organizujemy OFPHiT „Bumerang”, Bratni Krąg z okazji DMB, które od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Członkowie hufca angażują się w życie miasta poprzez aktywne uczestnictwo w obchodach Święta Niepodległości, 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, projekcie „Ocalamy”, 80. rocznicy ostatniej mszy św. Polonii Wrocławskiej, opiece nad grobami Polonii, przekazaniu BŚP. W 2018 i 2019 r. z inicjatywy i dzięki staraniom druha Komendanta nasz hufiec organizował, przy współpracy z MON i Urzędem Miasta „Świąteczne spotkanie pokoleń – harcerze kombatantom. Wszelkie działania są możliwe m.in. dzięki pozyskiwaniu środków finansowych z projektów miejskich.
Kolejnym polem działania Komendanta jest hufcowa baza obozowa w Krzeczkowie. Wznowiono działalność drużyny kwatermistrzowskiej. Przed HAL 2019 były zorganizowane dwie akcje renowacji sprzętu, przygotowania i porządkowania terenu bazy i magazynów. Dzięki  gospodarności druha Kamila zakupiono nowe namioty oraz sprzęt kuchenny, po wielu latach zostało wypranych kilkaset koców. Dba o dobry wizerunek harcerstwa i bazy wśród lokalnych służb, np. policji, leśnictwa, sanepidu. Podczas HAL 2019 druh Kamil pełnił funkcję komendanta bazy dokładając wszelkich starań aby wszystkie osoby przybywające na bazie spędziły tam czas w sposób bezpieczny i komfortowy. W ramach atrakcji poszerzył ofertę bazy o kłada i zestaw do paintball-a. Wszystkie te działania skutkują corocznym bardzo dużym obłożeniem bazy.

I na koniec najważniejsze: druh Kamil, mimo trudnego startu, zgromadził wokół siebie dużą grupę instruktorów, którzy chcą ze sobą współpracować, są aktywni, zdobywają kolejne stopnie i angażują się w hufcowe i pozahufcowe inicjatywy. Dał nam poczucie bezpieczeństwa, czujemy się docenieni w tym co robimy. Jest dobrym gospodarzem i liderem.