Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2019 – Nominowani- Wsparcie metodyczne i programowe

hm. Agnieszka Fortuna (Hufiec Wrocław)

Druhna hm. Agnieszka Fortuna pełni rolę Komendantki Szczepu 15 drużyn harcerskich „Krąg Płomiennego Dębu” od wielu lat. Jest ona niewyobrażalnym pomocnikiem oraz wsparciem dla wszystkich harcerzy, zuchów i kadry. Przez ponad 15 lat swojej pracy dokłada wszelkich starań, aby poznać każdego ze swoich harcerzy. Jest dla niej niezmiernie ważne, aby w drużynie funkcjonować jako rodzina. Bierze aktywnym udział w życiu szczepu, odwiedzając wszystkie drużyny na ich zbiórkach. Druhna jest również historykiem - zawsze jest gotowa zaciekawić swoich podopiecznych historią Związku Harcerstwa Polskiego, która jest niezwykle ważnym elementem harcerskiego wychowania. Pracuje w ZKK, gdzie dzieli się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem z przyszłymi instruktorami. Agnieszka jest osobą, której uśmiech nigdy nie schodzi z twarzy. Nie boi się wyzwań, a słowo "niemożliwe" nie istnieje w jej słowniku.

Druhna harcmistrzyni Agnieszka Fortuna pełni rolę Komendantki Szczepu 15 drużyn harcerskich „Krąg Płomiennego Dębu” od ponad 15 lat. Jest nieodzownym wsparciem dla wszystkich zuchów, harcerzy oraz kadry. Dokłada wszelkich starań aby poznać każdego członka szczepu dzięki czemu potrafi dostrzec potrzeby swoich wychowanków i w porę zareagować.  
Bierze aktywny udział w życiu wszystkich drużyn, odwiedzając je podczas zbiórek czy prowadząc dla nich warsztaty.  
Wspiera nas swoim doświadczeniem, wiedzą harcerską oraz pedagogiczną. Uczestniczy we wszystkich naszych działaniach, zawsze służy rada i pomocą.  
Zawodowo pracuje jako nauczyciel historii, dzięki czemu w przystępny sposób, nawet najbardziej opornemu harcerzowi umie przekazać wiedzę historyczną. A wiedza z zakresu historii harcerstwa i Polski jest ważnym elementem harcerskiego wychowania.  
W swoich działaniach cechuje się kreatywnością, zaangażowaniem i pasją. Wszystko robi z uśmiechem. 
Nie boi się wyzwań i nigdy nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Dba również o swój ciągły rozwój biorąc udział w różnych kursach, warsztatach czy konferencjach.  
Od wielu lat pracuje w Zespole Kadry Kształcącej dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z przyszłymi Instruktorami. Angażuje się także w większe działania organizacji jaką jest Związek Harcerstwa Polskiego, obecnie pracuje z zespołem nad nowym Systemem Instrumentów Metodycznych.  

hm. Monika Malinowska (Hufiec Syców)

Druhna Monika jest nieocenionym wsparciem metodycznym dla Hufca ZHP Syców. Swoje zawodowe umiejętności pracy z najmłodszymi dziećmi przekłada na wsparcie młodych drużynowych zuchowych swojego Hufca. Podczas wielu metodycznych spotkań, warsztatów dla drużynowych i przybocznych, w tym zuchowych - jest ona inspiracją do działania z najmłodszymi przedstawicielami Związku Harcerstwa Polskiego! Swoim entuzjazmem i wieloma p w ubiegłym roku zorganizowała 70-lecie harcerstwa na ziemi sycowskiej. Było to duże przedsięwzięcie dla społeczności sycowskiego Hufca. Organizacja przedsięwzięcia wymagała wielopłaszczyznowego przygotowania. Uroczystość składała się z kilku elementów - ogniobrania w Sycowskim Parku Miejskim, gry terenowej opartej na historii hufca dla wszystkich jednostek, uroczystego apelu w miejskim parku, wystawy w Muzeum Regionalnym w Sycowie, mszy świętej w intencji Hufca ZHP Syców. Tym samym udowodniła swą wielozadaniowość oraz niestrudzony hart ducha w swej harcerskiej pracy.

Druhna Monika jest nieocenionym wsparciem metodycznym dla Hufca ZHP Syców. Swoje zawodowe umiejętności pracy z najmłodszymi dziećmi przekłada na wsparcie młodych drużynowych zuchowych naszego hufca. Podczas wielu metodycznych spotkań, warsztatów dla drużynowych i przybocznych, w tym zuchowych – jest ona inspiracją do działania z zuchami. Swoim entuzjazmem i wieloma pomysłami do pracy z najmłodszymi wspiera kadrę gromad zuchowych naszego hufca.
Poza stałym i systematycznym wsparciem kadr gromad Druhna Monika w ubiegłym roku zorganizowała 70-lecie harcerstwa na ziemi sycowskiej. Było to duże przedsięwzięcie dla społeczności naszego hufca, a także dla społeczności lokalnej. Organizacja przedsięwzięcia wymagała wielopłaszczyznowego przygotowania. Uroczystość składała się z kilku elementów – ogniobrania w Sycowskim Parku Miejskim, gry terenowej opartej na historii hufca dla wszystkich jednostek, uroczystego apelu w miejskim parku, wystawy historycznej w Muzeum Regionalnym w Sycowie, mszy świętej w intencji Hufca ZHP Syców.
Dzięki zaangażowaniu Druhny Moniki wiele organizacji, mieszkańców, władz samorządowych razem z nami miało okazję do godnego świętowania tej szczególnej dla nas rocznicy. 

 

phm. Karol Marcyniuk (Hufiec Świdnica)

Druh phm. Karol Marcyniuk pełni funkcję Komendanta Szczepu od marca 2015 r. Jest on bardzo pomocny i wierny kadrze szczepu, drużynowym orz przybocznym. Podczas swojej 5-letniej pracy udało mu się wygospodarować miejsce na harcówkę dla jednostek szczepu. Pełniąc swą funkcję wspiera wszystkich swoich wychowanków w codziennej pracy i pomaga nieustannie się rozwijać stawiając nowe wyzwania. W zeszłym roku był współorganizatorem wyjazdu podsumowującego rok harcerski 2018/19 dla kadry szczepu, liczącej obecnie 26 osób. Dzięki nawiązanym przez niego współpracom udało się zorganizować m.in. Święto Czekolady, czy też Piknik Lotniczy. Wraz z komendą szczepu z zebranych środków zakupił samochód, który pomógł w organizacji Zuchowego Rajdu Czerwonego Misia dla blisko 300 zuchów z Chorągwi Dolnośląskiej. W swoim postępowaniu niestrudzenie kieruje się dobrem drugiego człowieka, jest godny zaufania oraz odpowiedzialny w każdej możliwej sytuacji.

Druh phm. Karol Marcyniuk pełni funkcję Komendanta Szczepu od marca 2015 roku, w którego skład wchodzi 5 jednostek (dwie gz, dh, ds oraz dw). Szczep liczy około 165 osób. Karol w swojej codziennej pracy wykazuje się dużym wsparciem dla kadry szczepu, zarówno drużynowych jak i przybocznych. Był opiekunem próby na stopień pwd w sumie czwórki obecnych Instruktorów Hufca Świdnica, w roku 2019 zamknął wraz z podopiecznymi z wynikiem pozytywnym dwie próby na stopień pwd. Zadania stawiały przed probantami nowe wyzwania, pozwalały rozwijać się i przygotować do roli świadomego wychowawcy. Podczas swojej 5-letniej pracy podjął wiele działań, ułatwiających pracę drużynowym. Do działań tych można zaliczyć np. pozyskanie nowego pomieszczenia – harcówki dla jednostek szczepu. Było to duże przedsięwzięcie, do którego zostali zaangażowani rodzice, komenda szczepu, kadra szczepu, władze miasta, dyrekcja szkoły oraz sponsorzy. Starania oraz podjęte działania przyniosły efekt w postaci pozyskania i wyremontowania pomieszczenia o powierzchni blisko 120m2 za kwotę około 22.000 zł (z czego 15.000zł udało się pozyskać od sponsorów), gdzie drużynowi mogą prowadzić zbiórki i inne przedsięwzięcia ze swoimi gromadami/drużynami. Cały projekt trwał od sierpnia 2017 roku do końca marca 2018 roku. Jako Komendant Szczepu wspiera drużynowych w codziennej pracy i rozwiązywaniu napotkanych trudności. Wielokrotnie pełnił obowiązki komendanta HAL i HAZ, biorąc na siebie kwestie organizacyjne i umożliwiając jednostkom szczepu skupienie się na programie formy. Przed kadrą szczepu stawia wyzwania i dba o ich rozwój poprzez motywowanie do udziału w formach kształcenia, delegowaniu nowych zadań, czuwanie nad pracą z kadrą w jednostkach. W zeszłym roku był współorganizatorem wyjazdu podsumowującego rok harcerski 2018/2019 dla kadry szczepu, liczącej obecnie 26 osób, który został podzielony na część warsztatową oraz integracyjną. Część warsztatowa miała za zadanie podsumowanie działań śródrocznych, wypracowanie wniosków i rozwiązań na nowy rok, przypomnienie i uświadomienie roli m.in. drużynowego, przybocznego, komendanta szczepu, skarbnika szczepu oraz innych instruktorów, a także opisania ich zadań, obowiązków, jakie stawia przez nimi pełniona funkcja. Jest odpowiedzialny za kontakt z władzami miasta, dyrekcją szkoły oraz zewnętrznymi partnerami. Dzięki nawiązanej z nimi współpracy szczep angażuje się w wydarzenia miejskie, z czego część jest akcjami zarobkowymi (w 2019 roku to np. Święto Czekolady, Piknik Lotniczy), pozyskane środki są przekazywane na bieżące działania statutowe wspierające realizację Misji ZHP. W 2019 roku phm. Karol Marcyniuk wraz z komendą szczepu zakupił ze zgromadzonych środków samochód, który pomógł m.in. w organizacji Zuchowego Rajdu Czerwonego Misia dla blisko 300 zuchów z Chorągwi Dolnośląskiej (w rajdzie wzięło udział 13 gromad), HAL szczepu dla około 130 osób, wigilii szczepu dla 300 osób, akcji na rzecz miasta, biwaków jednostek szczepu od strony logistycznej. Druh Karol czuwa nad programem jednostek oraz działaniem zgodnie z metodyką i metodą harcerską poprzez opiniowanie planów pracy, planów obozu, wizyty podczas zbiórek jednostek, informacje zwrotne, regularne spotkania z kadrą szczepu (m.in. podczas Rad Szczepu). Karol łączy obowiązki harcerskie z życiem prywatnym i zawodowym. Pełni służbę jako policjant w Wydziale Prewencji na Posterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej od 2016 roku, w bieżącym roku został mianowany na stopień sierżanta. Był delegowany m.in. do przeprowadzenia zajęć dla dzieci w szkole podstawowej oraz czasowo do pełnienia obowiązków podczas jednego z turnusów na bazie w Niesulicach. W życiu prywatnym ma za sobą wiele poważnych decyzji i zrealizowanych celi, chociażby zakup i remont mieszkania oraz wzięcie ślubu we wrześniu 2019 roku. Jest dobrym przykładem, na to jak można realizować się zawodowo, prywatnie, a także pełnić odpowiedzialną funkcję jako Instruktor ZHP na rzecz innych. Odznaczony brązowym krzyżem ZHP

hm. Monika Olszewska (Hufiec Świdnica)

Druhna Monika Olszewska pełni funkcję Namiestnika w hufcu ZHP Świdnica. Druhna Monika pomimo pracy we Wrocławiu i wielu obowiązków poza harcerskich organizuję ogromną ilość przedsięwzięć dla kadry pionu zuchowego. Wspólnie z hufcem Wrocław organizowała kursy metodyczne oraz warsztaty. Zawsze bierze udział w kursach metodycznych i przewodnikowskich w Hufcu Świdnica. Monika organizuje harcerską scholę, która uświetnia swoją muzyką Harcerskie Msze Święte. Współorganizuje Trasę hufca Świdnica na Ogólnopolskim Harcerskim Górskim Rajdzie Granica. W znacznej mierze organizuje Zuchową Rajd Bałwan, Festiwal Piosenki, Warsztaty dla przybocznych i drużynowych pionu zuchowego, a przede wszystkim prowadzi Namiestnictwo Zuchowe. Co roku pełni funkcję komendantki obozu dla zuchów oraz maluchów w Niesulicach. Niezmiennie od lat jest zawsze gotowa nieść pomoc, a na dorobek jej pracy często składa się kilka osób.

Druhna Monika Olszewska pełni funkcję Namiestnika w hufcu ZHP Świdnica. Druhna Monika pomimo pracy we Wrocławiu i wielu obowiązków poza harcerskich organizuję ogromną ilość przedsięwzięć dla kadry pionu zuchowego. Wspólnie z hufcem Wrocław organizowała kursy metodyczne oraz warsztaty. Zawsze bierze udział w kursach metodycznych i przewodnikowskich w Hufcu Świdnica. Organizuje wiele wydarzeń dla gromad Zuchowych w Hufcu ZHP Świdnica. Druhna Monika organizuje harcerską scholę, która uświetnia swoją muzyką Harcerskie Msze Święte. Współorganizuje Trasę hufca Świdnica na Ogólnopolskim Harcerskim Górskim Rajdzie Granica. Od A do Z organizuje Zuchową Rajd Bałwan, Festiwal Piosenki, Warsztaty dla przybocznych i drużynowych pionu zuchowego, a przede wszystkim prowadzi Namiestnictwo Zuchowe. Jako namiestnik gdy tylko zostanie poproszona udziela porad i stara się pomóc. Roztacza opiekę nad gromadami zuchowymi i pomaga jeżeli widzi taką potrzebę. Jest stale opiekunem jednej lub dwóch prób na stopnie instruktorskie. Co roku pełni funkcję komendantki obozu dla zuchów oraz maluchów w Niesulicach. Gdyby podsumować ilość jej pracy od lat, którą wkłada w harcerstwo można by śmiało rozdzielić ten dorobek na kilka osób.

hm. Małgorzata Rogal (Hufiec Łagiewniki)

Druhna Małgorzata Rogal jest zaangażowana całym sercem we wsparcie metodyczne różnych formacji na wielu szczeblach. Podczas kursów w minionym roku odpowiadała za pion zuchowy. Podczas wielu warsztatów i kursów organizowanych w ramach MZKK przekazuje swe doświadczenie i wiedzę z zakresu prowadzenia drużyny oraz szczepu dla przyszłych liderów lokalnego Hufca, a także Chorągwi Dolnośląskiej. Pełniła rolę koordynatora w Biegach Wilczym Tropem na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Z kolei w ramach projektu Dolnośląskie Podwórka stanowi ostoję wsparcia programowego oraz metodycznego dla zaangażowanych.

Drużynowa, Komendantka Szczepu, opiekun prób instruktorskich, członkini Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.Podczas kursów metodycznych 2019 odpowiada za pion zuchowy, członkini MZKK „Kuźnia” .Podczas wielu warsztatów oraz kursów organizowanych w ramach MZKK przekazuje wiedzę zuchową oraz doświadczenie w prowadzeniu drużyny i Szczepu dla przyszłych drużynowych naszego Hufca i Chorągwi Dolnośląskiej.Wspiera działania dla przyszłych instruktorów w Związku Drużyn Ziemi Strzelińskiej.Koordynator z ramienia naszego hufca w Biegi Tropem Wilczym 2018, 2019 w swojej miejscowości.W ramach Dolnośląskich Podwórek odpowiada za wsparcie programowe i metodyczne realizowanego projektu.